ลบ แก้ไข

ทุนฟรีPhD.ที่NTUสิงคโปร์

 
ทุนฟรีPhD.ที่NTUสิงคโปร์
Nanyang Technological Universityเชิญนักศึกษาต่างชาติ(รวมทั้งท้องถิ่น)ที่มีผลการเรียนโดดเด่น สมัครขอทุนPhD scholarships in Sport and Exercise Science and Sport Managementซึ่งเป็นทุนค่าเรียนเต็มจำนวนและมีเงินช่วยเหลืออื่น ๆ แทบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครไปถึง 31 กรกฎาคม 2018
          ผู้ได้ทุนจะทำงานศึกษาวิจัยในด้านเกี่ยวกับความสนใจของตนซึ่งอยู่ในเรื่อง Sport and Exercise Science and Sport Managementและในฐานะนักศึกษาเต็มเวลาจะร่วมโครงการวิจัยระดับปริญญาเอกภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ โดยจะเริ่มลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกในเดือนมกราคม 2019
         Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 11 ของโลกในการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัย Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2018 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2014
          ทุนNTU PhD Scholarships for Singaporeans and International Students in Singapore, 2018
 โดยทุนนี้มีการแข่งขันสูง และเป็นทุนที่มีเกียรติที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนบัณฑิตที่มีผลการศึกษาที่โดดเด่น โดยได้เกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป ให้ได้มีโอกาสมาศึกษาระดับPhDที่ NTU     
        ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ
-ค่าเรียนเต็มจำนวน
-เงินเดือน ๆ ละ $3,000(เหรียญสิงคโปร์)
-เบี้ยเลี้ยงการประชุม ที่พัก และตั๋วเครื่องบิน $4,000(เฉพาะปีที่ 3และ4) และตั๋วเมื่อแรกบินไปสิงคโปร์ $2,000
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 (Upper Division) หรือเทียบเท่า
-ไม่ควรได้รับการจ้างงานที่ได้รับค่าจ้างหรือรับงานที่ได้รับค่าจ้างหรือถือครองทุนการศึกษาทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนหรือเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
-มีผลคะแนนโทเฟล หรือ ไอเอลท์ส แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
           ผู้สนใจสมัครขอทุนออนไลน์... online application system.
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 53 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES