ลบ แก้ไข

ทุน75%ที่Chalmers U.ในสวีเดน

 
ทุน75%ที่Chalmers U.ในสว
Swedish Council for Higher Education ประกาศให้ทุน IPOET จำนวน 50 ทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ Chalmers University of Technology เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมโดยพิจารณาจากเกรดเป็นหลัก เพื่อไปเรียนระดับปริญญาโท ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 75%
        Chalmersเป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้าตั้งอยู่ในเมืองโกเธนเบิร์กของสวีเดน ที่นี่จัดเป็นแคมปัสที่สวยงามและเป็นสถาบันที่มีพลังขับเคลื่อนในเรื่ององค์ความรู้ของโลกจนกลายเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและนานาชาติในเรื่องการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายที่นำไปสู่การปฎิบัติได้
        IPOET Scholarships for International Students in Sweden, 2019 เป็นทุนไม่จำกัดสาขาในการเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยการพิจารณาผู้สมัครเพื่อรับทุนจากผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ย รวมไปถึงสถานะของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในประเทศตน(รวมถึงอันดับมหาวิทยาลัยดังกล่าวในการจัดอันดับนานาชาติ) นอกจากนี้ผู้สมัครจากนอกยุโรปต้องแสดงหลักฐานในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย
         ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 75%ตลอด 4 เทอมของโปรแกรม 2 ปี อีกทั้งผู้ที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในการเรียนปีแรกอาจได้รับการเพิ่มทุนเป็น 85% ของค่าเรียนในปีที่สองซึ่งเป็นทีสุดท้าย
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 15 มกราคม 2019
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES