ลบ แก้ไข

สิงคโปร์ให้ทุนระดับมัธยม

 
 สิงคโปร์ให้ทุนระดับมัธย
 กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศการรับสมัครทุนSingapore Ministry of Education ASEAN Scholarships,2020แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน(ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง)
             คุณสมบัติของผู้สมัคร(เฉพาะคนไทย)
-Nationals of Thailand
-Born between 2000 to 2002 ( for Secondary Three Scholarships) and Born between 1998 to 1999 (for Pre-University One Scholarships)
-Mathayom 1 and 2 or Mathayom 2 and 3 final year results (for Secondary Three Scholarships) and Mathayom 3 and 4 or Mathayom 4 and 5 final year results  (for Pre-University One Scholarships) with a Grade Point Average of 3 and above
-Have done consistently well in their school examinations
-Proficiency in English and a good record of participation in co-curricular activities
             เดทไลน์ในการสมัคร 4 พฤษภาคม 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES