ลบ แก้ไข

ทุนเรียนโปรแกรมIBที่มาเลย์

 
ทุนเรียนโปรแกรมIBที่มาเล
Sri KDU International School โรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำของมาเลเซีย ประกาศให้ทุนประจำปีแก่นักเรียนต่างชาติ อายุระหว่าง 16-19 ปี ในการเรียนระดับ Diploma Programme(2 ปี) ในภาคเรียนที่จะเริ่มเดือนกันยายนของปี 2018
         หลักสูตร International Baccalaureate Diploma เป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้ ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี ผู้เรียนจะมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ทางวิชาการที่เน้นการคิดอย่างมีเหตุผล ความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการได้รับมุมมองที่กว้างไกล
          โรงเรียนนานาชาติ Sri KDU เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก International Baccalaureate Organization (IB World School) เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนานาชาติที่ Kota Damansara  และ Selangor Darul Ehsan ประเทศมาเลเซีย
         ทุนครอบคลุมค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน อย่างไรก็ตามผู้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระเงินมัดจำตามที่กำหนดไว้ในตารางค่าธรรมเนียมปัจจุบัน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         เป็นผู้มีผลการเรียนโดดเด่นจากโรงเรียนSekolah Menengah Kebangsaan (SMK), โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ โดยระบบการคัดเลือกผู้สมัครขอทุนจะพิจารณาเรื่องความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ บวกกับผลการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
          เดทไลน์ในการสมัครขอทุน November 17, 2017
Application Form
Scholarship Link
 
 

somkiat tiantong ชม 1,802 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES