ลบ แก้ไข

30ทุนระดับDiplomaที่ออสเตรีย

 
30ทุนระดับDiplomaที่ออสเ
Austrian Development Cooperationแจ้งให้ทุนด้านHospitality Management หรือ Tourism Managementแก่ผู้สมัครต่างชาติที่ระบุ(รวมไทย) ในการไปเรียนระดับ Diploma Programme ที่ The Tourism Schools Salzburgทุนครอบคลุมค่าเรียน,ที่พัก,ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และอื่นๆ 
           Tourism Schools Salzburg เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยาวนาน มีการฝึกอบรมผู้ประกอบการและคนทำงานแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพักผ่อนระหว่างประเทศ
         ผู้ขอทุนต้องมีใบรับรองภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (TOEFL, Cambridge หรือเทียบเท่า) IELTS
         โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
Scholarship for ADC Priority Countries: 
-tuition fee
-accommodation
-flight tickets (from home country to Salzburg and back)
-health insurance
-food from Monday – Sunday
-excursions (except field trip to ITB Berlin)
-€ 205.- pocket money per month
Scholarship for Developing Countries includes:
-tuition fee
-health insurance
-food from Monday – Friday
-excursions (except field trip to ITB Berlin)
-€ 205.- pocket money per month
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ในขณะทำการสมัคร ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยข 1 ปี ของงานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพอใจของหน่วยงานที่เป็นผู้เสนอชื่อชิงทุน
-จบการศึกษาอย่างน้อย Class XII หรือเทียบเท่า
        เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 1 พฤษภาคม 2018
Application Form
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 429 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES