Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 461 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 705,816 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Melbourne โดยการสนับสนุนรัฐบาลออสเตรเลีย เสนอให้ทุนวิจัยประจำปีแก่นักศึกษานานาชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับป.โท โดยเป็นทุนเต็มจำนวนโดยผู้สมัครต้องจบป.ตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หมดเขตรับสมัครขอทุน 31 ส.ค.2013 U...
สำนักงานพัฒนาการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยสวอนซี เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติผู้กำลังลงทะเบียนเรียนป.ตรีที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายนที่จะถึง เป็นทุนมูลค่า £4000 (+£2000) ...
Edith Cowan Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางออสเตรเลียตะวันตก เสนอให้ทุนแก่นักเรียนนานาชาติที่เรียนป.ตรีในคณะธุรกิจและกฎหมายที่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนFull Time หรือ Part Time ก็ตาม เพื่อแบ่งเบาภาระทางก...
DAADและ Carl von Ossietzky University of Oldenburgในเยอรมนีเสนอให้ทุนในชื่อ2013/2014 UNILEAD Programmeเป็นคอร์สฝึกอบรมด้านการจัดการทางการศึกษาระดับสูง ผู้สมัครต้องจบป.โท และมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต่าง ๆ เดทไ...
รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอให้ทุนประจำปี2013/2014แก่นักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท เพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งใน 13 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีค่า Settlement Rp. 1.000.000 ค่าครองชีพเดือนละ Rp. 1.650.000รวมทั้...
ระหว่างการประชุมซีมีโอหรือองค์การรัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) ที่มีขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่าง 19-21มี.ค.2013 มีคีย์แมนสำคัญจากกระท...
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์เทคโนโลยี ของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนระดับPhD ชื่อ Quentin Bryce Law Doctoral Scholarshipsเพื่อทำวิจัยทางกฎหมาย เป็นทุนมูลค่า $30,000ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยอีก $1,500ต่...
Nottingham Business School ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนจำนวนมาก มูลค่า 50%ของค่าเรียนหรือไม่เกิน£7,500  แก่นักศึกษานานาชาติ,UK และEU โดยต้องเป็นผู้ผ่านการรับเข้าโปรแกรม MBAเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยในปี 2013/...
ทุนในชื่อ2014 Merit Scholarshipsสำหรับนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาUK/EUในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ Clinical/Sports Biomechanics, Diagnostic Radiography (pre registration), Physiotherapy (pre-registrat...
ทุนชื่อ Gold and Silver Awardsสำหรับนักเรียนนานาชาติที่วางแผนจะลงทะเบียนเรียน หรือได้ลงทะเบียนเรียนที่Vytautas Magnus Universityประเทศลิธัวเนียระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ โดยทุนระดับโกลด์ เป็นค่าเรียน 100%ขณะที่ซิลเวอร...
นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนปีแรกที่ Bocconi Universityประเทศอิตาลี สามารถสมัครขอทุนค่าเรียนเต็มจำนวน มูลค่าประมาณ € 11,500.00 ต่อปี(สูงสุดไม่เกิน2ปีแล้วแต่การพิจารณาผลการเรียน) เดทไลน์สมัครครั้งต่อไป รอบ4 วั...
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุนในชื่อ2013 China/AUN Scholarship Programสำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปเรียนระดับปริญญาโท-เอก มีทั้งโปรแกรมเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนและอื่น ๆ ...
The International Max Planck Research School on Adapting Behavior in a Fundamentally Uncertain World (IMPRS Uncertainty) เชิญนักศึกษานานาชาติสมัครขอรับทุนปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย,จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ โดยทุนมค่า  ...
ทุนชื่อSingapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนด้านการเงินเป็นเวลา 4 ปี การรับสมัครเข้าศึกษาช่...
University of Lausanne ประกาศให้ทุนในชื่อUNIL Master’s Grants for Foreign Studentsเพื่อไปเรียนระดับป.โทในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น Master of Medicine, Master of Arts in Public Management and Policy, Master of Arts in Sci...
Page 30 of 31 First Prev 25 26 27 28 29 30 31 Next