Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 631 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 897,265 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

ทบวงความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุน CAS fellowshipแก่นักวิชาการหรือผู้ที่จบปริญญาเอก จากชาติกำลังพัฒนา เพื่อทำวิจัยที่สถาบันที่เกี่ยวข้องในจีน ผู้สมัครต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษ...
VIBสถาบันวิจัยที่ไม่หวังผลกำไร เสนอให้ทุนแก่นักวิทยาศาสตร์ที่จบปริญญาเอกแล้ว ในตำแหน่งนักวิจัยจำนวน 5 ทุน ด้าน Integrative Biologyเพื่อไปทำวิจัยที่เบลเยียมในห้วงเวลา 3 ปีโปรแกรมนี้เป็นความร่วมมือกับ European Commission...
The University of Southern Queenslandของออสเตรเลียให้ทุนในชื่อ Vice-Chancellor’s International Postgraduate Scholarshipsเพื่อศึกษาในระบบcourseworkทุนมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน $5,000โดยผู้สมัครต้องมีความตั้งใจที่จะเรี...
มูลนิธิเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของโปรตุเกส เสนอให้ทุนระดับPhD ในการทำวิจัยทางสาขา Cellular and Molecular Biotechnology applied to Health Sciences (BiotechHealth)ในปี 2014 ในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง สถาบันวิจัย 4 แห่ง และโรงพย...
Keele Universityในสหราชอาณาจักรประกาศให้ทุนสำหรับนักศึกษาPostgraduateจากชาติที่อยู่นอกเหนือจากสหภาพยุโรป ทุนมีมูลค่า GBP3000ซึ่งเป็นค่าเรียนในระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องได้รับการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วจึงมีสิทธิขอ...
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติในระดับPhD ในชื่อNGS Scholarshipผู้สมัครต้องมีความยอดเยี่ยมในด้านนวตกรรม และความสามารถในการวิจัยระดับสูง(เกียรตินิยมอันดับ 2ขึ้นไป) โดยทุนมีเงินเดือนให้S$3,200ในห...
ในแต่ละปี The Japanese Funds-in-Trust หน่วยงานที่มุ่งสร้างประสิทธิภาพในทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่น จะเสนอให้ทุนในชื่อ UNESCO/Japan young researchers’ fellowshipsเพื่อให้กับนักวิจัยจากประเทศกำลังพั...
ในเดือนสิงหาคมปี 2013 นี้ สิงคโปร์จะเปิดวิทยาลัยทางด้านศิลปศาสตร์แห่งแรก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Yale-NUSหรือ Yale University จากอเมริกา และ National Universityof Singapore โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 157 คน มากกว่า...
The Foundation for the Lugano Faculties of USI ให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติในระดับ Master degree ในสาขา Economics, Communication Sciences and Informatics เพื่อไปศึกษาที่ University of Italian Switzerlandเป็นทุนลดค่าเ...
University of Newcastle, Australiaให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติที่มีผลงานเป็นเลิศ(เกียรตินิยมอันดับ1 หรือเทียบเท่า) ในการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย โดยทุนครอบคลุมค่าเรียน เงินพิเศษ และอื่น ๆ ในระดับปริญญาโท 2  ปี และเอก...
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย” เพื่อติดตามและรับรู้ถึงความพร้อมของไทยขณะนี้...
เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้สารอันตรายและสารพิษต่าง ๆ ในห้องทดลอง หลังจากเกิดกรณีวางยาพิษนักศึกษาในเซียงไฮ้ และระเบิดในห้องทดลองที่มหา...
ทุนที่ผู้ได้รับทุนไม่ต้องเสียค่าเทอมในภาคเรียนแรก และได้รับเงินสนับสนุนอีก Kc 50,000 หรือ 2,050 Euroในการเรียนระดับปริญญาตรีหรือโท ที่ Faculty of Social Sciences at Charles Universityโดยโปรแกรมนี้สนับสนุนโดยก...
University of Nottingham Malaysia Campusให้ทุนระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนารวมทั้งไทย ในสาขา Science, Technology และ Educationจำนวน 15 ทุนเป็นทุนค่าเรียน 100% เป็นทุนที่ให้เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่จะมา...
สถานทูตกรีซเชิญสมัครขอทุน Hellenic government scholarshipsสำหรับปีการศึกษา 2013-2014 จำนวน 30 ทุน เป็นทุนบัณฑิตศึกษา และวิจัยหลังปริญญาเอก เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลายชาติทั่วโลก เพื่อเดินทางไปศึกษาวิจัยในมหาวิทยาล...
Page 30 of 43 First Prev 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Next Last