ลบ แก้ไข

เชิญม.1-4แข่งยุวทูตสันติภาพ

 
เชิญม.1-4แข่งยุวทูตสันติ
เชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึง 4 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กำลังศึกษาอยู่ สมัครร่วมโครงการยุวฑูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก ชิงรางวัลไปดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมที่ประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียง พร้อมเงินรางวัลผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่             ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
👉กิจกรรม 1 : การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)             👉(Presentation)
👉กิจกรรม 2 : การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film)             👉(Short Film)
👉กิจกรรม 3 : การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing)             👉(Drawing)
 
👉รายละเอียดรางวัล
โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก
 
 TOP RELATED


NEW STORIES