ลบ แก้ไข

ทุนCheveningปี2022-23

 

ทุนCheveningปี2022-23
สหราชอาณาจักรแจ้งให้ทุนChevening UK Government Scholarships for International Students 2022-2023ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือทุนที่ทรงเกียรติมากที่สุดทุนหนึ่ง เป็นที่ปราถนาของผู้สมัครต่างชาติ เพราะสามารถไปเรียนปริญญาโท(โปรแกรม1ปี)ฟรีที่อังกฤษเปิดรับใบสมัครถึง 1 พฤศจิกายนศกนี้         
           ทุนChevening เป็นทุนรัฐบาลUK ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.1983 ดำเนินการโดย Foreign and Commonwealth Office (FCO) กับ partner organisations  เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้นำแห่งอนาคต ผู้มีอิทธิพล และมีอำนาจการตัดสินใจจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในการพัฒนาด้านวิชาการและความเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเก็บเกี่ยวประประสบการณ์ของวัฒนธรรมสหราชอาณาจักร  

            โปรแกรมทุนนี้เปิดโอกาสให้เรียนระดับปริญญาโทแบบไม่จำกัดสาขา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร โดยผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี ในระดับเกียรตินิยม ซึ่งทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
            ทุนมี 2 แบบ ได้แก่ Chevening Scholarships และ Chevening Fellowshipsโดยผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยสถานทูตอังกฤษและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ทั่วโลก
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของประเทศที่กำหนด(รวมประเทศไทย)
-เดินทางกลับประเทศของตนอย่างช้า 2 ปีหลังจากสิ้นสุดอายุทุน
-จบปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้ โดยปกติแล้วจะเทียบเท่ากับ upper second-class 2:1 honours degree
-มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2ปี(equivalent to 2,800 hours)  
-สมัครเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ร่วมโครงการทุน 3 หลักสูตร และได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2022
-ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยเปิดรับหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ จากAcademic IELTS,Pearson PTE Academic,TOEFL iBT,Cambridge English: Advanced (CEA),Trinity ISE II (B2)
 
          ผู้สนใจสมัคร online.   ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารอ้างอิง 2 ฉบับและเอกสารการศึกษาก่อนวันสัมภาษณ์ ผู้สมัครจากทั่วทุกมุมโลกจะถูกสัมภาษณ์โดยBritish embassies and high commissions.

 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES