ลบ แก้ไข

Adelaideให้ทุนป.ตรีขึ้นไป

 
Adelaideให้ทุนป.ตรีขึ้นไ
University of Adelaide Higher Education Scholarships for International Students in Australia, 2022
เป็นทุนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดเฉพาะค่าเรียน 25%ตลอดโปรแกรมการศึกษา
           University of Adelaideมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานที่ดี โดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากระบบงานที่ปลอดภัย การกำกับดูแลที่เหมาะสม มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ในโครงสร้างการบริหารและการดำเนินงาน
          มหาวิทยาลัยแอดิเลดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองแอดิเลด ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักสามประการคือ มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นเลิศในด้านการ
ศึกษา การวิจัย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก(ยกเว้นออสเตรเลียม-นิวซีแลนด์)ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานการศึกษาออสเตรเลีย
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(ข้อเสนอแบบเต็มหรือข้อเสนอแบบมีเงื่อนไข) ในฐานะนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
-ดำเนินการในแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอการรับเข้าศึกษาให้เรียบร้อย
         ผู้สนใจไม่จำเป็นต้องสมัครขอทุนแยกจากสมัครเรียน เพราะทุนการศึกษานี้จะมอบให้โดยอัตโนมัติสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและสมัครเรียนภายในเดทไลน์วันปิดรับทุน ผู้รับทุนจะได้รับแจ้งทางอีเมลภายในสองสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการตอบรับ
         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองของมหาวิทยาลัย ได้แก่ IELTS, TOEFL, Pearson Test of English – Academic และ CAE (Cambridge English: Advanced) นักศึกษาที่ไม่มีระดับภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดจนเป็นที่น่าพอใจก่อนที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแอดิเลด มหาวิทยาลัยสามารถจัดโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เหมาะสม นั่นคือ Academic English (PEP Pathway) ซึ่งอยู่ที่English Language Centreของมหาวิทยาลัย
         ทุนนี้เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES