ลบ แก้ไข

ม.ลิเวอร์พูลให้ทุนMBA

 
ม.ลิเวอร์พูลให้ทุนMBA
International MBA Scholarships at University of Liverpool in UK, 2022ทุนค่าเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ  ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการมาอย่างน้อย 2-3 ปี หรือได้เกรดเฉลี่ยเทียบได้กับ 2:1 Honours degree(อาจไม่จำกัดสาขา) ทุนนี้ไม่กำหนดเดทไลน์ First-come, first-served
          มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสระในประเทศจีน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย โดยLiverpool Universityขึ้นทะเบียนเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.1903
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากนานาชาติ
-สมัครเรียนโปรแกรม MBA สาขา Business Administration
-ปกติเน้นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการอย่างน้อย 2-3 ปี และมีวุฒิ 2:1 Honours degree (อาจไม่จำกัดสาขา)จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือ วุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพที่เหมือนกันจากสถาบันการศึกษานอกสหราชอาณาจักร
-เปิดรับผู้สมัครที่ไม่ใช่บัณฑิต แต่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพเช่นกัน
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียน MBA degreeกับทางมหาวิทยาลัยก่อนที่จะสมัครขอทุน โดยผู้ผ่านการพิจารณาในการรับเข้าศึกษาจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
         หลักฐานประกอบในการสมัคร คือ A research proposal (for MPhil applicants), a personal statement along with a curriculum vitae รวมถึงหลักฐานรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยรับทั้ง IELTS หรือ TOEFL test
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES