ลบ แก้ไข

Scholars Awardsที่ม.ซิดนี่ย์

 
Scholars Awardsที่ม.ซิดน
University of Sydney เชิญสมัครชิงทุน Scholars Awardsประจำปี 2022โดยรับผู้สมัครต่างชาติ ชาวออสเตรเลียน และนิวซีแลนด์ เพื่อเรียนหลักสูตร Undergraduate degree และ combined degreesไม่จำกัดสาขา ทุนมีมูลค่าระหว่าง $6000  เดทไลน์ในการสมัคร 30 กันยายนศกนี้
           University of Sydneyมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ ของออสเตรเลีย สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1850 ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติมากที่สุดของประเทศ มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท เอก โดยปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 33,505 คน และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประมาณ 19,284 คน
            ปีนี้มหาวิทยาลัยมีทุนให้ จำนวน 2 ทุน
          สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นนักเรียนจากต่างชาติ รวมทั้งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
-มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ATAR requirement of 95 and above. Pupils applying to the Sydney Conservatorium of Music and Sydney College of Arts require an ATAR of 90 or above)
-หากมีวุฒิจบ International Baccalaureate หรือเทียบเท่า HSC และกำลังจะสมัครเรียนที่นี่ ก็จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-หากสมัครในปีที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (และได้รับรางวัล Sydney Scholars Award ผู้ได้ทุนอาจเลื่อนเวลาออกไปได้ถึงสองปี)
           ผู้สนใจต้องดำเนินการเข้าไปกรอกใบสมัคร online application form.โดยหลักฐานประกอบที่ใช้ ต้อง upload  most recent school report, Provision for a personal statement
          ทุนนี้มีมูลค่าเป็นค่าเรียนปีละ 6,000 เหรียญออสเตรเลีย ที่ให้ 2 แบบ คือ
-$6000 per year for the duration of the undergraduate degree
-$6000 for one year of the undergraduate degree.
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES