ลบ แก้ไข

ทุน$80,000ที่ม.Clark,US

 
ทุน$80,000ที่ม.Clark,US
Clark University มหาวิทยาลัยของสหรัฐแจ้งให้ทุน Richard Traina Scholarships แก่นักเรียนต่างชาติที่ฉลาดหลักแหลม ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดสอน โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนครั้งแรก ทุนมีมูลค่าปีละ $20,000(4ปี =$$80,000)เปิดรับใบสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2022
          Clark University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในเมือง Worcester รัฐแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยมีคณะและบัณฑิตวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1887 ในฐานะสถาบันบัณฑิตศึกษาแห่งแรกของประเทศโดยปัจจุบันมีเปิดสอนในหลายระดับ คือ bachelor, master, diploma, และ doctoral degree programmes
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ และสมัครเรียนใหม่เท่านั้น
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
-สมัครเรียนโปรแกรมปริญญาตรีในfield.ใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
-ผู้สมัครควรแสดงความมุ่งมั่นอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในการเป็นผู้นำ ทุนการศึกษา และชุมชน
            ในการสมัครจะไม่มีการแยกใบสมัคร ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนทันทีที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาใน courseที่เปิดสอนโดยในการสมัครเรียน ต้องส่งหลักฐานประกอบใบสมัคร คือ A pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport
            กรณีมาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องมีคะแนน TOEFL หรือ IELTS
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES