ลบ แก้ไข

ไต้หวันเปิดรับนักเรียนทุนแล้ว

 
ไต้หวันเปิดรับนักเรียนทุ
รัฐบาลไต้หวันเปิดให้นักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรการศึกษาประจำปี 2022 เดินทางเข้าไต้หวัน เพื่อขยายและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ
            กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดทำแผนการเดินทางเข้าไต้หวันสำหรับนักศึกษาต่างชาติในโครงการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไต้หวันของนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2022 ซึ่งนอกจากนักศึกษาระดับปริญญา นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในหลักสูตรเสริมทักษะก่อนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สามารถเดินทางเข้าสู่ไต้หวันได้แล้ว
           ในปีนี้ยังเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ “นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้ความตกลงทางความร่วมมือทางการศึกษา ที่ร่วมลงนามระหว่างสถาบันการศึกษาในไต้หวันและต่างประเทศ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ” และ “นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน ที่มีกำหนดระยะเวลามากกว่า 2 เดือนขึ้นไป ซึ่งประกอบด้วยชาวต่างชาติและชาวฮ่องกง - มาเก๊า” สามารถเดินทางมาเข้ารับการศึกษาและแลกเปลี่ยนในไต้หวันได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการป้องกันโรคระบาดที่รัดกุม เพื่อปกป้องสุขภาพของคณาจารย์ – นักศึกษาในรั้วสถาบัน
          กระทรวงศึกษาธิการ แถลงว่า โครงการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไต้หวันของนักศึกษาต่างชาติ จะขานรับต่อความต้องการในการเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนของสถาบันระดับอุดมศึกษาของไต้หวัน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดที่กำหนดโดย “ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (CECC) ของไต้หวัน”
 
1. กลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน

กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้ถือบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) ที่มีอายุการใช้งาน ดังนี้ :

(1) นักศึกษาระดับปริญญา ที่ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล นักศึกษาชาวฮ่องกง – มาเก๊า และนักศึกษาชาวจีน
(2) นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในหลักสูตรเสริมทักษะก่อนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(3) นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน
(4) นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน เพื่อเดินทางมาทำการวิจัยระยะสั้นในไต้หวันรวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Taiwan Huayu BEST Program ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายในกรณีพิเศษที่มีพันธสัญญาว่าด้วยการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และภายใต้เหตุผลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(5) นักศึกษาต่างชาติใน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความตกลงทางความร่วมมือทางการศึกษา ที่ร่วมลงนามระหว่างสถาบันการศึกษาในไต้หวันและต่างประเทศ
(6) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน ที่มีกำหนดระยะเวลามากกว่า 2 เดือนขึ้นไป

2. ระยะเวลาที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไต้หวัน

(1) นักศึกษาระดับปริญญา   นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในหลักสูตรเสริมทักษะก่อนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาต่างชาติใน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความตกลงทางความร่วมมือทางการศึกษา ที่ร่วมลงนามระหว่างสถาบันการศึกษาในไต้หวันและต่างประเทศ สามารถเดินทางเข้าสู่ไต้หวันได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป
(2) นักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน เพื่อเดินทางมาทำการวิจัยระยะสั้นในไต้หวัน รวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Taiwan Huayu BEST Program ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายในกรณีพิเศษที่มีพันธสัญญาว่าด้วยการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และภายใต้เหตุผลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2021
(3) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน ที่มีกำหนดระยะเวลามากกว่า 2 เดือนขึ้นไป สามารถเดินทางเข้าสู่ไต้หวันได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. เป็นต้นไป

3. มาตรการป้องกันโรคระบาด

(1) จำนวนวันตามมาตรการกักตัวสังเกตอาการ : กลุ่มเป้าหมายข้างต้นต้องทำการกักตัวในเคหสถานให้ครบ 3 วันและเฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดอีก 4 วัน
(2) สถานที่กักตัว : โรงแรมที่รองรับสำหรับการกักตัว หรือหอพักนักศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หากโรงแรมกักตัวหรือหอพักนักศึกษาไม่มีห้องว่าง  ให้รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยประสานไปยังสถานกักตัวรวมของรัฐในการขอให้จัดสรรเตียงว่างสำหรับนักศึกษาต่อไป
 
 TOP RELATED


NEW STORIES