ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1152
บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวิต แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเสนอทุนโชว์ดาให้กับนักเรียนจากเอเชียที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาแรกในระดับปริญญาโท หรือ ในชั้นปีที่สองในการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่าย 7...
by Tony Teerati
รูป 1151
โรงเรียนธุรกิจยุโรป (EBS, London) เสนอทุนปริญญาตรีให้นักเรียนต่างชาติ ด้าน บริหารธุรกิจต่างประเทศ หรือ การจัดการกิจกรรมนานาชาติ ในสองรอบการเรียน ได้แก่ กันยายน 2556 หรือ กุมภาพันธ์ 2557 โดยทุนเสนอ 1 ทุนเต็ม มูลค่า...
by Tony Teerati
รูป 1150
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เสนอตำแหน่งวิจัยสำหรับนักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา ในสาขาด้านเกษตรศาสตร์ การแปรรูปข้าว โดยผู้สมัตรต้องจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี...
by Tony Teerati
รูป 1149
โรงเรียนการศึกษานานาชาติขั้นสูง (SISSA) ตรีเอสเต ประเทศอิตาลี เสนอทุนปริญญาเอกวิจัยแก่นักเรียนต่างชาติด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ประสาทวิทยา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าวุฒิการศึกษาของอิตาลี (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)...
by Tony Teerati
รูป 28
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 27
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 26
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 25
ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกชิงทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษ 10 ทุน และทุนปริญญาโทต่างประเทศ10 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556 ด้วยบมจ. ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่ง...
by Chanitsiree Keawood
รูป 7
AIT เปิดรับนักศึกษาใหม่ มีทุนให้ระดับปริญญาโทและเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 สำนักวิชา...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 6
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน มอบทุนรุ่น9 ให้ประเทศไทย 80 ทุน นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดเผยว่าการประชุมร่วมคณะทำงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 1/2556 จำนวน 80 ทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครด่วน!! ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทของทุนการศึกษา จำนวน 80 ทุน...
by รัชภรณ์ วรประชา
Page 99 of 99 First Prev 94 95 96 97 98 99
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS