ลบ แก้ไข

ทุนที่King’s College London

 
ทุนที่King’s College Lon
บัณฑิตวิทยาลัยของKing’s College Londonยินดีที่จะประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่วางแผนที่จะเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(MPhil / PhD) ประจำปีการศึกษา 2019-2020ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นทุนเต็มจำนวน เดทไลน์ในการรับสมัคร 11 มกราคม 2019
            King’s College London เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรกำลังเปิดรับสมัครชิงทุน Graduate School International PGR Student Scholarships at King’s College London in UK, 2019-2020ซึ่งผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ก็จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ตนสมัคร
            ทุนที่ให้ครั้งนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้..,
-The international/overseas tuition fee
-An annual stipend
-Research, Training and Support Grant/Bench fees, valued as follows:
             – Wet Lab: £5,000 per annum
             – Dry Lab: £2,500 per annum
             – Clinical Research: £2,000 per annum
             – Other (desk research): £1,000 per annum
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้
-มีกำหนดเริ่มศึกษาวิจัยโครงการปริญญา MPhil / PhD ในคณะหนึ่งของKing’s College London ระหว่างปีการศึกษา 2019/20
-เป็นนักศึกษา Overseas Fee Status
-ส่งเอกสารการสมัครที่จำเป็นทั้งหมดตามกำหนดเวลารับสมัคร
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES