ลบ แก้ไข

ทุนMBAสำหรับสตรีที่เยอรมนี

 
ทุนMBAสำหรับสตรีที่เยอรม
HHL Leipzig Graduate School of Management  ยินดีให้ทุนปริญญาโทMBAเต็มเวลาสำหรับสตรีที่มีความสามารถสูงในแวดวงธุรกิจ ไม่จำกัดสัญชาติ เป็นผู้แสดงให้เห็นถึงการเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นและมีแรงจูงใจที่สูง และมุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกในชุมชนHHLเป็นทุนช่วยเหลือค่าเรียนบางส่วน
           HHL Leipzig Graduate School of Management หรือรู้จักกันแต่เดิมว่า Handelshochschule Leipzig เป็นสถาบันธุรกิจเอกชนที่ตั้งอยู่ใน Saxony, Germany ก่อตั้งขึ้นมายาวนานตั้งแต่ปีค.ศ.1898 จัดเป็นสถาบันทางธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครหญิงจากทุกประเทศทั่วโลก
-เฉพาะผู้สมัครที่สมัครเรียนหลักสูตรMBAของ HHL เท่านั้นที่จะได้รับทุนการศึกษานี้
-เป็นผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ที่จะเป็นผู้นำแห่งอนาคต
-หากภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรกของประเทศผู้สมัคร ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            โปรดส่งใบสมัครเรียนโปรแกรมนี้ผ่านทาง http://study.hhl.de ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกหลักสูตรทุนการศึกษาที่คุณต้องการสมัครและอย่าลืมแนบแบบสอบถามด้านล่างในเอกสารสมัครที่อัปโหลด ในกรณีหากประสบความสำเร็จในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรMBAแล้ว ผู้สมัครจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องทุนการศึกษาทันที
           อนึ่ง เดทไลน์ในการสมัครจะสอดคล้องกับการรับสมัคร(ไม่กำหนดวันที่)
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES