ลบ แก้ไข

ทุนตรี-โท-เอกGeophysicsที่สหรัฐ

 
ทุนตรี-โท-เอกGeophysicsท
สมาคมนักสำรวจธรณีฟิสิกส์(Society of Exploration Geophysicists)จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกเพื่อไปศึกษาที่สหรัฐ เป็นทุนในด้านธรณีฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธรณีศาสตร์ มูลค่าทุนอยู่ระหว่าง $500-$10,000 USD ต่อปี โดยเฉลี่ยจะประมาณ $3,700
            จุดมุ่งหมายของทุนการศึกษาคือการส่งเสริมการศึกษาธรณีฟิสิกส์และที่เกี่ยวข้องกับธรณีศาสตร์โดย
Society of Exploration Geophysicists(SEG) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมศาสตร์ทางด้านธรณีฟิสิกส์และการศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจ
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากทั่วโลกจบมัธยมปลายและกำลังวางแผนเข้าเรียนในวิทยาลัยในปีหน้าหรือเป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่าปริญญาตรี
-มีผลคะแนนหรือเกรดในการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย
-มีความประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตรที่มุ่งสู่อาชีพเกี่ยวกับ Applied Geophysics
-มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐ
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 1 มีนาคม 2019

Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES