ลบ แก้ไข

สภาอุดมศึกษาสวีเดนให้ทุนป.โท

 
สภาอุดมศึกษาสวีเดนให้ทุน
University of Skövde ภายใต้การสนับสนุนของSwedish Council for Higher Education (UHR) ยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทมูลค่าครึ่งหนึ่งของค่าเรียนม หรือ Partial Tuition Fee Waivers (50% of the tuition fee)
            University of Skövde Skövdeเป็นมหาวิทยาลัยค่อนข้างใหม่ แต่สามารถเทียบได้กับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเมื่อพิจารณาในด้านคุณภาพ โดยในการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ระหว่างปี 2011-2014 มหาวิทยาลัยติดอันดับที่เจ็ด                                 
            Swedish Council for Higher Education (UHR) Scholarships for Masters Students in Sweden, 2019
เป็นทุนปริญญาโทที่จะพิจารณาจากความเป็นเลิศทางการศึกษาของผู้สมัคร และคุณสมบัตอื่นๆ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน 50% โดยจะนำไปหักเป็นส่วนลดค่าเรียนโดยตรง ทั้งนี้ผู้สมัครจากต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนได้
            เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2019
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES