ลบ แก้ไข

ทุนด้านวิศวะที่Heriot-Watt U.

 
ทุนด้านวิศวะที่Heriot-Wa
Heriot-Watt University มหาวิทยาลัยเชื้อสายอังกฤษ แคมปัสในประเทศมาเลเซีย กำลังให้ทุนHeriot-Watt - Velesto Petroleum Engineering สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่สมัครเรียนภาคเรียนเดือนมกราคมปี 2019 เป็นทุนระดับปริญญาตรี ครอบคลุมค่าเรียน 100% และ 50% เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม 2018
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอย่างน้อย 2A และ 1B ในวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับ A
-มีใจรักในการเรียนด้านEngineering
-ผู้สมัครจะได้รับการประเมินตามความสำเร็จทางวิชาการ,การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรและบทบาทความเป็นผู้นำ
-ผู้สมัครจะต้องเขียนPersonal Statement(500คำ) ระบุถึงเหตุผลและความสนใจในสาขาวิศวกรรมตลอดจนแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต
-ผู้สมัครที่มีภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกจำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES