ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีไม่จำกัดสาขาที่Toronto

 
ทุนป.ตรีไม่จำกัดสาขาที่T
Lester B. Pearson International Scholarship Program ทุนสำหรับนักเรียนจากนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและเป็นผู้นำในการสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ที่ University of Toronto ประเทศแคนาดา 
            มหาวิทยาลัยโตรอนโต(U of T, UToronto หรือ Toronto) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต รัฐออนแทริโอของแคนาดา แคมปัสที่นี่ล้อมรอบด้วย Queen's Park มหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อปีค. ศ.1827 โดยใช้ชื่อว่าKing’s Collegeถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรกในอาณานิคมของแคนาดาตอนบน
           Lester B. Pearson International Scholarships เป็นทุนประจำปีที่มุ่งรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในหลายด้านจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุน จะได้ผลประโยนช์ต่าง ๆ คือ ได้รับการสนับสนุนค่าเรียนฟรีตลอดโปรแกรมการเรียน 4 ปี อีกทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ คือ ค่าตำรา ประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งที่พัก
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-นักเรียนต่างชาติที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนของตนจะได้รับเชิญให้ยื่นใบสมัครเข้าเรียนในโครงการทุนนี้(ต้องมีใบอนุญาตการศึกษา หรือ Study Permit)
-เป็นนักคิดสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
-ได้รับความสำเร็จในเรื่องวิชาการต่าง ๆ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้และการสำรวจทางปัญญา
-มีทักษะการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง
-ปัจจุบันอยู่ในปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือจบการศึกษาไม่เร็วกว่าเดือนมิถุนายน 2018
-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายในเดือนพฤศจิกายน 2018
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES