ลบ แก้ไข

เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 11 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University)

 
                เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 1

บทความโดย : ต้นซุง eduzones
 
สวัสดีทักทายชาว Interscholarship ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ อาเซียนซีรีย์วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่ 11 แล้วครับ โดย มองการศึกษาโลก ยังคงพาทุกคนมาทำความรู้จักการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอาเซียนของเราให้มากขึ้นกับ "เรียนต่ออาเซียน" ซี รีย์ ซึ่งจะแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่น่าสนใจของประชาคมอาเซียนของเราให้ได้ รู้จักกัน และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ประสงค์จะเรียนต่อในภูมิภาคของเรา ภูมิภาคที่น่าค้นหาแห่งนี้ให้มากขึ้นครับ 

ในตอนที่ 10 ที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จัก
มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University ซึ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ของประเทศสิงคโปร์กันเป็นมหาวิทยาลัยแรกกันแล้ว วันนี้ก็มีมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นยอดมาแนะนำกันให้ได้รู้จักระบบการเรียน การสอบเข้า โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหม่ทีเดียวแต่ก็สามารถทะยานติด 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลกได้อย่างสบายครับ นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเลิศที่กำลังถูกจับตามองในปัจจุบัน นั่นคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) นั่นเอง
 
(ทบทวนความรู้ : รู้จัก "เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน" (ASEAN University Network))  
(ทบทวนความรู้ : มองการศึกษาและทุนเรียนต่อ AEC : Singapore)


                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง หรือ Nanyang Technological University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1991 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหนานหยางได้รับการยอมรับจากวงวิชาการทั่วโลก โดยสำนักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds ของประเทศอังกฟษ ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยหนานหยาง อยู่ใน อันดับที่ 47 ของโลก ของ QS World University Rankings ในปี ค.ศ. 2012-2013 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นอกจากนี้ โรงเรียนบริหารธุรกิจ (Nanyang Business School) โรงเรียนแพทยศาสตร์ (Lee Kong Chian School of Medicine) โรงเรียนการสื่อสารและสารสนเทศ (Wee Kim Wee School of Communication and Information) สถาบันการโรงแรมหนานหยาง-คอร์เนล (Cornell-Nanyang Institute of Hospitality Management) ก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในวงวิชาการนานาชาติครับ

หนานหยางยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 11M ต่อวินาที ไว้บริการครอบคลุมทั้งวิทยาเขต รวมถึงระบบบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ชั้นเลิศระดับโลกอีกด้วย

มหาวิทยาลัยหนานหยาง เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 9 กลุ่มสาขาวิชา จัดการเรียนการสอน 3-4 ปี (สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาร่วม ศึกษา 5 ปี) ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชาระดับปริญญาตรี


1. กลุ่มสาขาวิชาการบัญชีและบริหารธุรกิจ (Accountancy & Business)
2. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา สื่อและการออกแบบ (Art, Design & Media)
3. กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Studies)
4. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ (Education)
5. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
6. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities)
7. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ (Medicine)
8. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
9. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)

นอกจากนี้ยังมีปริญญาตรีร่วม 2 มหาวิทยาลัย หลักสูตรสหวิทยาการซึ่งสามารถดูรายละเอียด สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหนานหยางเพิ่มเติมได้ที่นี่


คณะสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยหนานหยางถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่นักเรียนนานาชาติทั่วโลกสนใจเข้าศึกษาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีสาขาวิชาเปิดสอนในหลายกลุ่ม ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถศึกษาได้จากปฏิทินและแผ่นพับหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน
โบว์ชัวร์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง

โบว์ชัวร์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนรายวิชา)
โบว์ชัวร์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ทำวิจัย)

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admissions)

1. ผู้สมัครระดับปริญญาตรี

สามารถดูรายละเอียดของปฏิทินการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ได้ที่นี่


2. ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร เป็น 3 ช่วง ได้แก่

    2.1 การสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยช่วงเดือนมกราคม
    2.2 การสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยช่วงเดือนสิงหาคม
    ทั้งนี้ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา สามารถสมัครทุนการศึกษาอาเซียนและทุนเอเปก (ASEAN and APEC Scholarship Admissions) ได้ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม
  (รายละเอียด) (สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่นี่)

ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของนักศึกษาต่างชาติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี

1. นักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (รายละเอียด)
2. นักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายละเอียด)

ระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษาต่างชาติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยคะแนนที่ดี และมีผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS สำหรับนักศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (ตรวจสอบระดับคะแนนภาษาอังกฤษในการสอบเข้าแต่ละคณะที่นี่)


ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

1. ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2013-2014

- หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์จะตกอยู่ที่ประมาณ 350,000-500,000 บาทต่อปีการศึกษา
- หลักสูตรแพทยศาสตร์จะตกอยู่ที่ประมาณ 1,380,000 บาทต่อปีการศึกษา

(รายละเอียดค่าเล่าเรียน ที่นี่) *ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีการศึกษา


2. ค่าเล่าเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดค่าเล่าเรียน ที่นี่)

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างสะดวกสบาย นักศึกษาสามารถอาศัยอยู่ในหอพักหรือห้องเช่า อพาร์ตเม้นใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในราคา 1,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน (ประมาณ 30,000 บาท) (รายละเอียดค่าใช้จ่ายหอพัก ที่นี่)


ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนนานาชาติที่ไม่ได้เป็นพลเมืองประเทศสิงคโปร์เป็นจำนวนมาก ดังนี้

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ

Administered by NTU Office of Admissions & Financial Aid

Administered by External Organisations

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง

>>Scholarships for Current Undergraduate Students<<


2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (Master’s Degree by Coursework)
   
          - APEC Scholarship
          - ASEAN Graduate Scholarship
          - Nanyang Fellows Scholarship
          - NTU-MBA Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy (Ph.D) Degree by Research)

3. ทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางมีทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาคุณวุฒิชั้นสูง เพื่อมาศึกษาในระดับหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย โดยมีการให้ทุนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกปีกับทุน LKY


- Lee Kuan Yew (LKY) Postdoctoral Fellowship (รายละเอียดที่นี่)


บทความโดย : ต้นซุง eduzones
ขอบคุณข้อมูล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง

อ่านบทความ เรียนต่ออาเซียน ย้อนหลัง
 
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 6 : มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) 
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 7 : มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya)
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 8 : มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia)
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 9 : มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia)
- เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 10 : มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University)
                                   กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

 

Tony Teerati ชม 3,780 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment