ลบ แก้ไข

เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 5 : ซินจ่าว ! การศึกษาเวียดนาม และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National University)

 
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 5

บทความโดย : ต้นซุง eduzones

ซินจ่าว ! ขอสวัสดีทักทายชาว 
Interscholarship ทุกคนเป็นภาษาเวียดนามครับ พบกับ มองการศึกษาโลก อีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยวันนี้ มองการศึกษาโลก ยังคงพาทุกคนมาทำความรู้จักการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอาเซียนของเราให้มากขึ้นกับซีรีย์ "เรียนต่ออาเซียน" ซึ่งจะแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่น่าสนใจของประชาคมอาเซียนของเราให้ได้รู้จักกันและหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ประสงค์จะเรียนต่อในภูมิภาคของเรา ภูมิภาคที่น่าค้นหาแห่งนี้ให้มากขึ้นครับ (ทบทวนความรู้ : รู้จัก "เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน" (ASEAN University Network))

ในตอนที่ 5 ของซีรีย์เรียนต่ออาเซียนนี้ เราจะมาทำความรู้จักระบบการศึกษาของเพื่อนบ้านอาเซียนของเรากับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีระบบการศึกษาที่น่าสนใจมากครับ


ระบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม

ปัจจุบันประเทศเวียดนาม มีระบบการศึกษา 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education)
ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6เดือนถึง 3ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี
2. การศึกษาสามัญ (5 - 4 – 3)
- ระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ 5ปี ชั้น 1-5
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือชั้น 6-9
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12
3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ  มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา (Associate degree) และระดับปริญญา
5. การศึกษาต่อเนื่อง  เป็นการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสายสามัญและสายอาชีพ
(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาเวียดนามที่นี่ : 
มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน Vietnam)

สำหรับการศึกษาชั้นสูงของเวียดนามอันได้แก่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีรากฐานการศึกษามาจากระบบการศึกษาของฝรั่งเศส สมัยที่เป็นอาณานิคม โดยสถาบันเฉพาะทางและสถาบันการศึกษาชั้นสูงส่วนใหญ่ ช่วงปี ค.ศ.1900-1945 ถูกพัฒนาขึ้นมาจากระบบแบบฝรั่งเศส จนในปี ค.ศ.1945 รัฐบาลได้วางนโยบายพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยโดยการควบรวม มหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศ ให้อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยประจำชาติ ที่คนเวียดนามรู้จักกันดี อันได้แก่ "มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม"  (Vietnam National University)  ทั้งที่กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์

ระบบการศึกษาชั้นสูงของเวียดนาม ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมด 9 ปี โดยปริญญาตรีใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ครับ

 
                                               Image

สำหรับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ทางรัฐบาลของประเทศทุมเทงบประมาณและควบคุมคุณภาพการวิจัยให้เทียบเคียงกับสถาบันการศึกษานานาชาติอื่นๆ ซึ่ง 2 มหาวิทยาลัยนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เช่น การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน การให้ทุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกัน รวมถึงการวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติอีกด้วย เรามาทำความรู้จัก มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (Vietnam National University, Ho Chi Minh City) และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (Vietnam National University, Hanoi) กันดีกว่าครับ

1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (Vietnam National University, Hanoi)
                                                                     
                   

มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย หรือชื่อในภาษาเวียดนานว่า "Đại học Quốc gia Hà Nội" แห่งนี้นั้น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 ใจกลางเมืองหลวงของเวียดนาม ณ กรุงฮานอย วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นต้องเริ่มนับจากปี ค.ศ.1906 จากการเป็น มหาวิทยาลัยอินโดจีน (University of Indochina) ครับ จนกระทั่งปี ค.ศ.1993 รัฐบาลได้ทำการควบรวม มหาวิทยาลัยชั้นสูงเฉพาะทางของเวียดนามอันได้แก่ มหาวิทยาลัยฮานอย มหาวิทยาลัยครูฮานอย และวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเข้าเป็นหนึ่งเดียวครับ 

                    

มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงฮานอยนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่รวบรวมเหล่านักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางวิชาการ (gifted students) ไว้หลายด้าน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องภาษาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีคุณภาพเรื่องของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและได้จัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางไว้รองรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์เหล่านี้ในมหาวิทยาลัย อันได้แก่ Foreign Language Specialized School และ High School for the Gifted  ของ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (University of Science) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงทางวิชาการในหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์อีกด้วยครับ

                    

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเฉพาะทางในกำกับ อยู่ 11 สถาบัน อันได้แก่


1. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (University of Science)
2. มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities)
3. มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์และการต่างประเทศ (University of Languages and International Studies)
4. มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (University of Engineering and Technology)
5. มหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และเศณษฐศาสตร์ (University of Economics and Business)
6. มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ (University of Education)
7. โรงเรียนเฉพาะทางกฎหมาย (School of Law)
8. โรงเรียนเฉพาะทางด้านกฎหมาย (School of Business)
9. บัณฑิตวิทยาลัย (School of Graduate Studies)
10. โรงเรียนนานาชาติ (International School)
11. โรงเรียนแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ (School of Medicine and Pharmacy)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย เปิดสอนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไว้รองรับการเรียนของนักเรียนต่างชาติ ในหลายหลักสูตรครับ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษาต้องผ่านการคัดกรองจากมหาวิทยาลัยโดยมีมาตรฐานในการสอบเข้า คือ ได้ IELTS 4.0 หรือ Level B1 สำหรับผู้ที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ CEFR ที่รับรองโดยสหภาพยุโรป แต่การจบการศึกษาบัณฑิตทุกคนต้องได้คะแนน IELTS 5.5 หรือ Level B2 สำหรับผลสอบภาษาอังกฤษที่รับรองโดยสหภาพยุโรป CEFR ครับ 
หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย
หลักสูตร ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโทและเอก
 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย ยังมีเครือข่ายและพันธมิตรมหาวิทยาลัยระดับโลกกว่า 135 แห่ง เช่น Massachusetts Institute of Technology MIT, Brown university, Tokyo University, Kyoto University, Osaka University (Japan), Seoul National University (Korea), Beijing University, Tsinghua University (China), National University of Singapore ครับ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนต่างชาติจะเป็นทุนที่ให้ผ่านรัฐบาลเวียดนาม เพื่อมาเรียนภาษาเวียดนามในมหาวิทยาลัยครับ ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ จากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ www.eastasiawatch.in.th ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (Vietnam National University, Ho Chi Minh City)                 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1995 โดยเปิดสอนวิชาการชั้นสูงในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในปีค.ศ.1995 รัฐบาลเวียดนามได้สถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นมาจากการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยโอจิมินห์ซิตี้ (University of Ho Chi Minh City)
2. มหาวิทยาลัยฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดัก (Thu Duc Technology Training University)
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโอจิมินห์ซิตี้ Ho Chi Minh City University of Technology
4. มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและการป่าไม้โฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Minh City University of Agriculture and Sylviculture)
5. มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ (University of Economics)
6. มหาวิทยาลัยการบัญชีและการเงิน (University of Accounting and Finance)
7. มหาวิทยาลัยครูโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Pedagogical University)
8. มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Architecture University)
9. มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอย (Law University of Hanoi)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ โฮจิมินห์ มีโครงสร้างการบริหารที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยปัจจุบัน ค.ศ. 2013 มีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเฉพาะทางในกำกับ 9 แห่ง ได้แก่


1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (University of Technology) มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงได้แก่ วิศวกรรมไอที วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมโยธา (รายละเอียด)
2. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (University of Natural Sciences) มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงได้แก่ คณิศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียด)
3. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities) มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงได้แก่ ปรัชญา วรรณคดีและสื่อมวลชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
4. มหาวิทยาลัยนานาชาติ (International University) มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนดลยีชีวภาพ วิทยาการอาหาร นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือที่สำคัญกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น University of Nottingham, University of the West of England, Auckland University of Technology, State University of New York at Binghamton, Rutgers, The State University of New Jersey, University of New South Wales, Asian Institute of Technology, The University of Auckland and The Catholic University of America (รายละเอียด)
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (University of Information Technology) มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ (รายละเอียด)
6. สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Institute for Environment and Resources) มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียง เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (รายละเอียด)
7. มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (University of Economics and Law) (รายละเอียด)
8. โรงเรียนแพทยศาสตร์ (School of Medicine) (รายละเอียด)
9. สถาบนภาษาต่างประเทศ (International Education Institute) (รายละเอียด)

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสาธิตสำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ (High School for the Gifted) ซึ่งจะเปิดสอนในสาขาวิชาเฉพาะทางด้าน คณิตศาสตร์ ไอที ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วรรณคดี และ ภาษาอังกฤษ 

                         

                         

การสอบเข้า (Admissions)

Image

ช่วงเวลาของการสอบศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในเวียดนามจะอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี วิชาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยสถาบันทดสอบทางวิชาการ โดยมีวิชาที่นักเรียนต้องสอบเข้า ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ วรรณดี ประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตามกลุ่มคณะและมหาวิทยาลัยในระบบการสอบแบบ A B C D 

สำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการสอบเข้าในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ส่วนนักเรียนต่างชาติที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยควรติดต่อยังมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในกำกับของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามโดยตรง

 
                   

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนต่างชาติจะเป็นทุนที่ให้ผ่านรัฐบาลเวียดนาม เพื่อมาเรียนภาษาเวียดนามในมหาวิทยาลัยครับ ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ จากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ www.eastasiawatch.in.th ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ การศึกษาของประเทศเวียดนามและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามทั้งสองแห่งที่ มองการศึกษาโลก ที่นำมาฝากในวันนี้ ใครที่สนใจศึกษาต่อเวียดนามขอให้เตรียมตัวเรื่องภาษาให้ดีครับ เพราะหลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัยการเรียนการสอนที่ต้องมีพื้นฐานภาษาเวียดนามครับ ในตอนต่อไปของซีรีย์เรียนต่ออาเซียนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ :)

บทความโดย : ต้นซุง eduzones

ขอบคุณข้อมูล : 
1. Vietnam National University, Hanoi
2. Vietnam National University, Ho Chi Minh City

ขอบคุณภาพประกอบ :
1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
2. image.eduvision.vn
3. environment.hcmus.edu.vn


อ่านบทความ เรียนต่ออาเซียน ย้อนหลัง

เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 1 : มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh)
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 2 : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos)

เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 3 : การศึกษาในประเทศบรูไน
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 4 : มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam)
                                       
กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 8,795 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment