ลบ แก้ไข

เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 3 : การศึกษาในประเทศบรูไน

 
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 3

บทความโดย : ต้นซุง eduzones

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ พบกับ มองการศึกษาโลก อีกครั้งหนึ่งนะครับ มองการศึกษาโลก ยังคงพาทุกคนมาทำความรู้จักมหาวิทยาลัยในอาเซียนของเราให้มากขึ้นกับซีรีย์"เรียนต่ออาเซียน" ซึ่งจะแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่น่าสนใจของประชาคมอาเซียนของเราให้ได้รู้จักกันมากขึ้นครับ

ในตอนที่ 3 ของเรียนต่ออาเซียนในวันนี้ เราจะพามาที่
ประเทศบรูไน ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เองครับ ความได้เปรียบของประเทศบรูไนนั้นขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการส่งออกน้ำมันเป็นอันดับต้นๆของอาเซียน อีกทั้งยังมีผู้นำประเทศที่แข็งแกร่งอย่างสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ สุลตานบรูในผู้ทรงตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดูแลวางแผนและดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยเฉพาะ โดยโครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและเร่งรัดส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมภาคเกษตร ป่าไม้ และการประมง ซึ่งการที่นักเรียนไทยได้ไปศึกษาแนวคิดและวิธีการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศบรูไน จะได้ซึมซับองค์ความรู้ของการศึกษาของประเทศบรูไนได้เป็นอย่างดี 


เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 3

ระบบการศึกษาของประเทศบรูไน

ประเทศบรูไนแบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ระดับครับ ซึ่งจะจัดสรรตามกลุ่มอายุ และระดับการศึกษาจากชั้นต้นจนถึงการศึกษาในระดับสูง

1. ระดับปฐมวัย การศึกษาระดับปฐมวัยเริ่มต้นจากการศึกษาในเกรด 1 ซึ่งเป็นการศึกษาระดับชั้นต้นของนักเรียนที่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ครับ โดยระบบการศึกษาปฐมวัยมีทั้งหมด 7 ระดับ ตั้งแต่ช่วงอายุ 6 ปี ถึง 13 ปี ครอบคลุมระยะเวลา 7 ปี โดยการเลื่อนเกรดนั้นจะทดสอบนักเรียนโดยการทำข้อสอบระดับชาติเพื่อรับประกาศนียบัตรชั้นต้นที่เรียกว่า Primary Certificate of Education Examination (PCE) ในแต่ละช่วงระดับการศึกษาครับ

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจากการศึกษาปฐมวัย โดยเริ่มจากการศึกษาในเกรด 8 ถึง เกรด 10 ครอบคลุมระยะเวลาเรียน 3 ปี ช่วงอายุนักเรียนอยู่ระหว่าง 13-15 ปี  ผู้ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศบรูไน จะได้รับประกาศนียบัตร "รูไน BJCE" หรือ Runei Junior Certificate of Education Examination (BJCE)

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจากมัธยมศึกษาตอนต้นครับ โดยเริ่มจากเกรด 11 ถึง เกรด 12 ช่วงอายุนักเรียนจะอยู่ระหว่าง 15-17 ปี ผู้ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศบรูไน จะได้รับประกาศนียบัตร "O Level" หรือ General Certificate of Education Examination "GCE "O" Level"

โรงเรียนนานาชาติในประเทศบรูไนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพทางการศึกษา เช่น
- St. George's School
- St. Margaret's School  
- Jerudong International School  
- The International School Brunei  
- Brunei International School

4. วิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอาชีวศึกษา ประเทศบรูไนมีวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่สอนทางด้าน พยาบาลศาสตร์ การเกษตร และหลักสูตรฝึกหัดครูชั้นต้น ทั้งนี้ระยะเวลาการสอ