ลบ แก้ไข

เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 3 : การศึกษาในประเทศบรูไน

 
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 3

บทความโดย : ต้นซุง eduzones

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ พบกับ มองการศึกษาโลก อีกครั้งหนึ่งนะครับ มองการศึกษาโลก ยังคงพาทุกคนมาทำความรู้จักมหาวิทยาลัยในอาเซียนของเราให้มากขึ้นกับซีรีย์"เรียนต่ออาเซียน" ซึ่งจะแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่น่าสนใจของประชาคมอาเซียนของเราให้ได้รู้จักกันมากขึ้นครับ

ในตอนที่ 3 ของเรียนต่ออาเซียนในวันนี้ เราจะพามาที่
ประเทศบรูไน ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เองครับ ความได้เปรียบของประเทศบรูไนนั้นขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการส่งออกน้ำมันเป็นอันดับต้นๆของอาเซียน อีกทั้งยังมีผู้นำประเทศที่แข็งแกร่งอย่างสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ สุลตานบรูในผู้ทรงตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดูแลวางแผนและดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยเฉพาะ โดยโครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและเร่งรัดส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมภาคเกษตร ป่าไม้ และการประมง ซึ่งการที่นักเรียนไทยได้ไปศึกษาแนวคิดและวิธีการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศบรูไน จะได้ซึมซับองค์ความรู้ของการศึกษาของประเทศบรูไนได้เป็นอย่างดี 


เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 3

ระบบการศึกษาของประเทศบรูไน

ประเทศบรูไนแบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ระดับครับ ซึ่งจะจัดสรรตามกลุ่มอายุ และระดับการศึกษาจากชั้นต้นจนถึงการศึกษาในระดับสูง

1. ระดับปฐมวัย การศึกษาระดับปฐมวัยเริ่มต้นจากการศึกษาในเกรด 1 ซึ่งเป็นการศึกษาระดับชั้นต้นของนักเรียนที่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ครับ โดยระบบการศึกษาปฐมวัยมีทั้งหมด 7 ระดับ ตั้งแต่ช่วงอายุ 6 ปี ถึง 13 ปี ครอบคลุมระยะเวลา 7 ปี โดยการเลื่อนเกรดนั้นจะทดสอบนักเรียนโดยการทำข้อสอบระดับชาติเพื่อรับประกาศนียบัตรชั้นต้นที่เรียกว่า Primary Certificate of Education Examination (PCE) ในแต่ละช่วงระดับการศึกษาครับ

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจากการศึกษาปฐมวัย โดยเริ่มจากการศึกษาในเกรด 8 ถึง เกรด 10 ครอบคลุมระยะเวลาเรียน 3 ปี ช่วงอายุนักเรียนอยู่ระหว่าง 13-15 ปี  ผู้ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศบรูไน จะได้รับประกาศนียบัตร "รูไน BJCE" หรือ Runei Junior Certificate of Education Examination (BJCE)

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจากมัธยมศึกษาตอนต้นครับ โดยเริ่มจากเกรด 11 ถึง เกรด 12 ช่วงอายุนักเรียนจะอยู่ระหว่าง 15-17 ปี ผู้ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศบรูไน จะได้รับประกาศนียบัตร "O Level" หรือ General Certificate of Education Examination "GCE "O" Level"

โรงเรียนนานาชาติในประเทศบรูไนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพทางการศึกษา เช่น
- St. George's School
- St. Margaret's School  
- Jerudong International School  
- The International School Brunei  
- Brunei International School

4. วิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอาชีวศึกษา ประเทศบรูไนมีวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่สอนทางด้าน พยาบาลศาสตร์ การเกษตร และหลักสูตรฝึกหัดครูชั้นต้น ทั้งนี้ระยะเวลาการสอนขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละวิทยาลัยซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐบาล

5. หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่การศึกษาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย

6. การศึกษาวิทยาลัย สถาบันชั้นสูง และมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษาชั้นสูงเหล่านี้จะฝึกนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานที่ต้องใช้ทักษะทางวิชาชีพและวิชาการชั้นสูง ได้แก่ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อนุปริญญา "Lepas Ijazah"  เป็นต้น

สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศบรูไนนั้นมีไม่ถึง 10 แห่งครับ เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีมากมาย มหาวิทยาลัยที่เป็นความภาคภูมิใจของคนบรูไนและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียนได้แก่  มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับสูง ได้แก่

- Universiti Islam Sultan Sharif Ali
- Institut Teknologi Brunei
- Seri Begawan Religious Teachers University College
- Sultan Saiful Rijal Technical College
- Jefri Bolkiah Engineering College
- Pengiran Anak Puteri Rashidah Nursing College
- Business School
- Nakhoda Ragam Vocational School
- Sultan Bolkiah Vocational School

ทุนการศึกษา

รัฐบาลบรูไนมีแผนส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้ามาศึกษาในประเทศบรูไนครับ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งมีทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน (รู้จักเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน คลิ๊ก) และทุนส่งเสริมการศึกษาของรัฐบาลบรูในแก่ชาวต่างชาติ ได้แก่

 
                             

Brunei Darussalam Government Scholarship for the 2013/2014 (รายละเอียดทุน ทุนรัฐบาลบรูไนสำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งจัดสรรโดยกระทรวงการค้าและการต่างประเทศของบรูไน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติและนักเรียนไทย ศึกษาต่อยังประเทศบรูไนพร้อมเงินเต็มจำนวน

คราวหน้าเราจะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกับการศึกษาขั้นสูงของบรูไน อย่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียนจากประเทศบรูไน มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) ครับ


บทความโดย : ต้นซุง eduzones

ขอบคุณข้อมูล
1. Classbase 
2. Brunei Education 

อ่านบทความ เรียนต่ออาเซียน ย้อนหลัง

เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 1 : มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh)
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 2 : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos)


                                        กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

เชิญร่วมมหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ 6-7 เมษายน 2556 นี้ ณ Bcc Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
logo-eduzones_expo-2013.jpg                          logo-final D.jpg

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 8,156 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment