ต่อนอก โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 2618
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สอบชิงทุนการศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศแคนาดาToronto B2C Scholarship Program...
by somkiat tiantong
รูป 2598
คุณภาพสวิส แต่ค่าเรียนถูกพอๆกับอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีดีอีกหลายอย่าง คือ ธรรมชาติสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ระบบคมนาคมทันสมัย อีกทั้งยังสามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสวิสโดยไม่ต้องสอบเข้า...
by somkiat tiantong
รูป 2319
รวมทุนเรียนต่อยุโรป **อยู่ในระหว่างการอัพเดทเนื้อหา ขออภัยในความไม่สะดวก...
by Mickey Eduzones
รูป 1818
UWCคือใคร...ทำไมถึงให้ทุน องค์กร UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและ นำนักเรียนจากประเทศต่างๆทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน...
by Mickey Eduzones
รูป 1800
เรียนภาษาที่โรงเรียน LTC เมือง Eastbourne ประเทศอังกฤษ น้องๆจะได้เรียนร่วมชั้นกับชาวต่างชาติ ได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวอังกฤษ และ