แนะนำ
เนื้อหา 26 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 3,177 ครั้ง, ผู้ติดตาม 2 คน

เป้าหมายการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ คือนักเรียนทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานที่ดีทางการศึกษาในระบบนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต รงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ มีความมุ่งมั่นในการจัดวางระบ...
โดยประเทศอังกฤษ จะใช้ระบบวัดอุณหภูมิแบบ องศาเซลเซียส เหมือนกับบ้านเรา โดยตลอดทั้งปี อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 0-30 องศาเซลเซียส เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ อากาศเลยค่อนข้างชื้น และเปลี่ยนแปลงบ่อย มีฝนตกตลอดทั้งปี ...
news.nipa.co.th หลักสูตร International เดิมมีขึ้นเพื่อรองรับลูกหลานชาวต่างประเทศที่ต้องมาทำงานในประเทศไทย  แบ่งคร่าวๆ ได้ว่าเป็นระบบ English, American, IB  โรงเรียนหลักสูตรเหล่านี้  ที่น่าเชื่อถื...
หอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Copenhagen สร้างเสร็จเมื่อปี 2006 มีจุดเด่นคือเป็นอาคาร 7 ชั้นรูปวงกลม ซึ่งประกอบด้วยห้องพักกว่า 360 ห้อง สาเหตุที่ต้องสร้างเป็นวงกลม เพราะผู้ออกแบบมีแนวคิดว่านักศึกษาทุกคนคือคนที่มีควา...
Animal Caretaker        แปลตรงตัวเลยก็คือ คนคอยดูแลสัตว์ สัตว์ที่ว่าก็เป็นสัตว์เลี้ยงพวกสุนัขหรือแมว โดยปกติของคนที่จ้าง Animal Caretaker มักเป็นคนที่รักสัตว์มากกกกกกกกกแต่อาจไ...
www.wegointer.com 1.ฝึกภาษาอังกฤษไว้เยอะๆ 2.ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ  คะแนนที่ว่านั้นก็คือ TOEFL หรือ IELTS 3.สอบวัดระดับภาษาอื่นๆ ที่จำเป็น 4.เตรียมเอกสารให้พร้อม  เอกสารที่ต้องขอจากโรงเรียน - ใบแสดงผลก...
positioningmag.com เด็กไทยจะก้าวไกลในอาเซียนได้อย่างไร เมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวเองเข้าหาเพื่อนๆ สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศอื่นๆ มากขึ้น ทั้ง ...
supplychains2012.org การหางาน Part-Time ในต่างแดนนั้นจะยากง่ายมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ไหวพริบ จังหวะ โอกาส และสุดท้ายคือ ดวง ซึ่งปัจจัยสุดท้ายน...
unigang.com 1 โรงเรียนมัธยมทั่วไป จะใช้การสอนและการใช้หนังสือตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ส่วนโรงเรียนนานาชาติจะมีหลักสูตรใหญ่ ๆ อยู่ 3 หลักสูตร 1.1.หลักสูตรอเมริกัน หรือ American English ภาษาจะง่าย...
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  โดยวีซ่า มีด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้   วีซ่าระยะสั้น (อยู่ในเกาหลีใต้ ไม...
toplaza.com สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม 1. ร่างกายและยารักษาโรค           เพื่อความแน่ใจว่าร่างกายมีความพร้อมสำหรับการเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน จึงแนะนำว่าควรทำการตรวจสุขภาพก่อน ผู้เ...
eduzones.com 4 ข้อควรทำ ก่อนนำเจ้าตัวเล็กเข้าเรียน EP  - เตรียมความพร้อมให้ลูกเช่นเดียวกับการเข้าเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ห้องน้ำ รับประทานอาห...
bloggang.com ความเกี่ยวเนื่อง: ถ้าคุณจัดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างศัพท์แล้วเขียนออกมาเป็นแผนผังจะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น   เขียน: การนำคำศัพท์นั้นมาใช้จะ...
นายบุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมเปิดหลักสูตรสองภาษา 10 หลักสูตร มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำหลักสูตรนานาชาติ ...
ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพที่ท่านอ่านเจอในเว็บไซต์แห่งนี้จะสามารถให้บริการได้ตามสัญญาที่ให้ไว้?   ในปี 2000 ประเทศออสเตรเลียเริ่มใช้กฎหมายบริการทางการศึกษ...
Page 1 of 2 1 2 Next