ลบ แก้ไข

เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 10 : มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University)

 
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 1

บทความโดย : ต้นซุง eduzones
 
สวัสดีทักทายชาว Interscholarship ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ อาเซียนซีรีย์วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่ 10 แล้วนะครับ โดยวันนี้ มองการศึกษาโลก ยังคงพาทุกคนมาทำความรู้จักการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอาเซียนของเราให้มากขึ้นกับ "เรียนต่ออาเซียน" ซีรีย์ ซึ่งจะแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่น่าสนใจของประชาคมอาเซียนของเราให้ได้รู้จักกัน และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ประสงค์จะเรียนต่อในภูมิภาคของเรา ภูมิภาคที่น่าค้นหาแห่งนี้ให้มากขึ้นครับ 

ในตอนที่ 9 ที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จัก 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia)  
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนจากประเทศมาเลเซียกันไปแล้ว วันนี้เราจะข้ามประเทศมากันที่เกาะสิงคโปร์ มารู้จักมหาวิทยาลัยอาเซียนในสิงคโปร์กันครับ กับมหาวิทยาลัยแรกในวันนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University) ครับ
 
(ทบทวนความรู้ : รู้จัก "เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน" (ASEAN University Network))  
(ทบทวนความรู้ : มองการศึกษาและทุนเรียนต่อ AEC : Singapore)

 
                          เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 1

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ มีรูปแบบของระบบที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันไปในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นสิงคโปร์จึงจัดระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงการศึกษาระดับสูงอย่างมหาวิทยาลัยครับ

ปัจจุบันสิงคโปร์มีมหาวิทยาลัย ที่ใช้คำว่า "University" เป็นชื่อของสถาบันอยู่ 5 แห่ง (ซึ่งไม่นับรวมถึงสถาบันการศึกษาด้านสถาบันเทคโนโลยีอีกจำนวนมาก) ครับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ National University of Singapore (NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง Nanyang Technological University (NTU) มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ Singapore Management University (SMU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ Singapore University of Technology and Design (SUTD) และ มหาวิทยาลัยซิม SIM University โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความรู้แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกอีกด้วย

                  

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ หรือชื่อในภาษาอังกฤษ Singapore Management University และชื่อในภาษามาเลย์คือ Universiti Pengurusan Singapura เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2000 ครับ โดยปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 8,000 คน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 6 คณะสาขาวิชา ได้แก่
 
1. การจัดการธุรกิจ (Business Management)
2. บัญชี (Accountancy)
3. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
4. การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management)
5. กฎหมาย (Law)
6. สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังประกอบไปด้วย 20 สถาบันวิจัย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงโปรแกรมฝึกอบรมระดับมืออาชีพ มหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปลี่ยนระดับโลกที่มีการร่วมมือกับ 200 กว่ามหาวิทยาลัยพันธมิตรใน 46 ประเทศ และกว่า 90% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบ

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตอยู่ใจกลางเมือง ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีบริการโฮสเทลตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟในมหาวิทยาลัยครับ

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admissions)

ปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์

เทอม 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคม (15 สัปดาห์)
เทอม 2 มกราคม ถึง เมษายน (15 สัปดาห์)
เทอม 3 ต้นเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม

*(เทอม 3 แบ่งเป็นสองเทอมย่อยคือ เทอม 3A และเทอม 3B แต่ละเทอมมีระยะเวลา 5 สัปดาห์)

 

ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของนักศึกษาต่างชาติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี

1. จบการศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย 12 ปี
2. มีผลการเรียนที่ดี International Baccalaureate (IB), UK 'A' Level  หรือในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. มีคะแนน SAT 1900 หรือมากกว่า สำหรับนักเรียนที่จะเรียนด้านกฎหมายต้องมีคะแนน SAT 1400 ในส่วนของ Critical Reading และ Writing (สมัครสอบได้ที่
www.collegeboard.com โดยให้ส่งคะแนนมาที่ code 2861)
4. สำหรับผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์และไม่ได้อยู่อาศัยในสิงคโปร์จะได้รับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือทางสไกป์ (Skype)


สามารถส่งใบสมัยออนไลน์ได้ในช่วงวันที่ 17 ตุลาคม และ 1 เมษายน ของทุกปี หรือสมัครได้ที่ www.smu.edu.sg/admissions


ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน ในปีการศึกษา 2013-2014 (หลังจากการช่วยเหลือจากทุนบางส่วนของรัฐบาลสิงคโปร์)

1. สาขากฎหมาย  24,100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ
554.300 บาท ต่อปีการศึกษา
2. สาขาบัญชี  21,800 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ
501,400 บาท ต่อปีการศึกษา
3. สาขาการจัดการธุรกิจ 
21,800 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ประมาณ 501,400 บาท ต่อปีการศึกษา
4. สาขาเศรษฐศาสตร์ 21,800 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 501,400 บาท ต่อปีการศึกษา
5. สาขาการจัดการสารสนเทศ 21,800 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 501,400 บาท ต่อปีการศึกษา
6. สาขาด้านสังคมศาสตร์  21,800 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 501,400 บาท ต่อปีการศึกษา

*ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีการศึกษา

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างสะดวกสบาย นักศึกษาสามารถอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือห้องเช้า อพาร์ตเม้นใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในราคา 1,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน (ประมาณ 30,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม : 
www.studentlife.smu.edu.sg/studentlife/intl-students/overview


ทุนการศึกษา 

- นักศึกษาต่างชาติสมัครรับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนได้ เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วต้องเข้าทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว 
- นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแบบแผนในการช่วยเหลือทางด้านการเงินอื่นๆ จากทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ 
www.smu.edu.sg/admissions
- มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น  รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ www.smu.edu.sg/admissions

- *ทุนธนาคารกรุงเทพ โดยธนาคารกรุงเทพสาขาสิงคโปร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนสัญชาติไทย ที่มีผลการเรียนโดดเด่น เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในทุกหลักสูตร โดยทุนจะสนับสนุนเรื่อง ค่าเล่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา และผู้รับทุนยังมีโอกาสฝึกงานกับธนาคารกรุงเทพอีกด้วย

รายละเอียดทุน : 
1. ทุนธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์
2. ทุนธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์
3. ทุนนานาชาติ อื่นๆ


บทความโดย : ต้นซุง eduzones
ขอบคุณข้อมูล : มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์

Singapore Management University (SMU)
Office of Undergraduate Admissions
Level 3, SMU Administration Building
81 Victoria Street, Singapore 188065
Tel: (65) 6828 0980
Fax: (65) 6828 0303
Facebook: www.facebook.com/SMUadmissions 

Photo Credit : www.ncee.org

อ่านบทความ เรียนต่ออาเซียน ย้อนหลัง
 
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 6 : มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) 
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 7 : มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya)
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 8 : มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia)
เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 9 : มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia)

                                   กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 6,406 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment