ลบ แก้ไข

ทุนลดค่าเรียนป.ตรี25%-50%ที่UK

 
ทุนลดค่าเรียนป.ตรี25%-50
University of East Anglia(UEA) มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมือง นอริช สหราชอาณาจักรกำลังให้ทุน International Excellence Undergraduate Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2018 เป็นทุนช่วยลดค่าเรียน 25% หรือ 50% ในแต่ละปีการศึกษา
            มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียตั้งอยู่ที่เมือง นอริช ก่อตั้งในปี ค.ศ.1963ปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่เน้นทางด้านการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์ของนักศึกษาใน Times Higher Education Student Experience 2015
            International Excellence Undergraduate Scholarships at University of East Anglia in UK, 2018 มีจำนวน 50 ทุน แบ่งเป็น 1. Vice Chancellor’s Prizes – มูลค่า 50% ของค่าเล่าเรียน 2.International UG Prizes มูลค่า 25% ของค่าเล่าเรียน
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นUK/EU and Overseas students
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข ในหลักสูตรปริญญาตรีที่จะเริ่มเดือนกันยายน 2018
-เป็นผู้ใช้เงินทุนส่วนตัวในการศึกษา ไม่สามารถสมัครขอทุนองค์กรอื่น ๆ ยกเว้นได้รับทุนจากภาครัฐประเทศตนที่ยังคงมีสิทธิขอทุนของUEA
-ผู้ถือข้อเสนอสำหรับหลักสูตรใน Norwich Medical School, Occupational Therapy หรือ Physiotherapy ไม่สามารถยื่นขอทุนการศึกษานี้ได้
-หากมาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
          เดทไลน์ในการสมัคร 28 มิถุนายน 2018
Online Application
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 27 ครั้ง