ลบ แก้ไข

ทุนผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ที่Leipzig

 
ทุนผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ที
HHL Leipzig Graduate School of Management สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนี่ง ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีเปิดให้ทุนเรียนสำหรับผู้นำด้านธุรกิจ เป็นส่วนลดค่าเรียนมูลค่า EUR 5.000 สำหรับผู้เรียนระดับแนวหน้าที่สมัครเรียนเต็มเวลากับทางสถาบัน โดยเป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ
          โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้นำและผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบและมีคุณภาพสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 โดย HHL Leipzig Graduate School of Management หรือรู้จักกันแต่เดิมว่า Handelshochschule Leipzig เป็นสถาบันธุรกิจเอกชนที่ตั้งอยู่ใน Saxony, Germany ก่อตั้งขึ้นมายาวนานตั้งแต่ปีค.ศ.1898 จัดเป็นสถาบันทางธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
          ทุนFull-time M.Sc Young Leader Scholarship for International Students in Germany,2018 หรือHHL Young Leader Scholarship Program เป็นทุนผู้นำรุ่นใหม่ที่เน้นรับผู้สมัครหัวก้าวหน้า โดยเฉพาะจากต่างชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำมาสู่HHL และวางแผนที่จะทำงานในบริษัทเยอรมันหลังจากจบการศึกษาแล้ว

         คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดสัญชาติที่สมัครเรียนเต็มเวลากับมหาวิทยาลัย
-จบปริญญาตรีด้านธุรกิจหรือเทียบเท่า(อย่างน้อย 180ECTS) โดยมีผลการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
-มีคะแนน GMAT สูง(ไม่น้อยกว่า 600)
-ภาษาอังกฤษดีมาก
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ M.Sc. application
ภายใน 20 มิถุนายน 2018

Scholarship Link

 

somkiat tiantong ชม 31 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES