ลบ แก้ไข

ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่นิวซีแลนด์

 
ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่นิว
สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN Public Sector Leardership Programme ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการ ระดับกลางในสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ
           ทุนมีจำนวน 2 ทุน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทางและปฐมนิเทศ) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นข้าราชการระดับกลาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ (หรือเทียบเท่า) 
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ดี โดยขอให้ผู้สมัครแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า
3. มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (สำหรับงานประจำ) และไม่น้อยกว่า 2 ปี (สำหรับงานชั่วคราว)
5. ผู้สมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz พร้อมทั้งส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Sirikarn Thammawijit, Development Programme Administrator ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2254 2530 ต่อ 29
รายละเอียดเพิ่มเติม :    ASEAN STTS Eligibility Checklist 2018
  ASEAN STTS PSL Mid-Level Marketing Flyer 2018
  ASEAN STTS PSL Nomination Form 2018
 
 

somkiat tiantong ชม 95 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES