ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรีที่USTB,จีน

 
ทุนปริญญาตรีที่USTB,จีน
University of Science and Technology Beijing เปิดให้ทุน USTB Excellent Freshmen Scholarshipsแก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อมาศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลายสาขา ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับยกเว้นค่าเรียน อีกทั้งมีเงินเดือน(2500 RMB)และที่พักในแคมปัสให้ฟรี ผู้สนใจสมัคร ภายใน 15 มิถุนายน 2018
          เดิมทีเป็นที่รู้จักกันในนาม Beijing Steel and Iron Instituteก่อนเปลี่ยนมาเป็น University of Science and Technology Beijingตั้งแต่ปีค.ศ.1988 ถือเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญในกรุงปักกิ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเรียนการสอนในด้านโลหะและวัสดุศาสตร์ของที่นี่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในประเทศจีน
         USTB Excellent Freshmen Scholarships for International Students in China, 2018เป็นทุนระดับปริญญาตรีที่ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ดังนี้ Civil Engineering, Safety Engineering, Mining Engineering, Mineral Processing Engineering, Architectural Environment and Energy Application Engineering, Environmental Engineering, Energy and Power Engineering, Metallurgical Engineering, Materials Science and Engineering, Nano materials and Technology, Mechanical Engineering, Vehicle Engineering, Logistics Engineering, Industrial Design, Visual Communication Design Measuring Technology and Instrument, Automation, Artificial Intelligence Science and Technology, Computer Science and Technology, Communications Engineering, Information Security, Internet of Things, Applied Physics, Mathematics and Applied Mathematics, Information and Computing Science, Applied Chemistry, Biotechnology, Information Management and Information Systems, Engineering Management, International Economics and Trade, International Economics and Trade (1+3 program), Financial Engineering, Business Administration, Accounting, Administrative Management, Law Studies, Social Work, English, Japanese and German
       คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากต่างชาติ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย(Senior high school graduate diploma)
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก(กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ)
         ผู้สนใจดำเนินการส่งใบสมัคร ภายในเดทไลน์ June 15, 2018
Online Application
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 2,290 ครั้ง