ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยที่UniSAของออสเตรเลีย

 
ทุนวิจัยที่UniSAของออสเต
University of South Australiaให้ทุน International Research Tuition Scholarshipแก่นักศึกษาต่างชาติโดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานวิจัย โดยทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 3 ปี
         จุดมุ่งหมายของทุนการศึกษาคือการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีพรสวรรค์สามารถเข้าถึงหลักสูตรการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยเซาธ์ออสเตรเลีย (UniSA) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคดังกล่าว มีนักศึกษามากกว่า 32,000 คน
         International Research Tuition Scholarshipหรือ IRTS จะครอบคลุมค่าศึกษาวิจัยเป็นเวลา 3 ปี (บวกความเป็นไปได้ของการต่ออายุ 6 เดือน)สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และค่าศึกษาวิจัย ระยะเวลา 2 ปีสำหรับการทำวิจัยระดับปริญญาโทแต่ทุนไม่ครอบคลุมถึงการประกันสุขภาพ
       คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาที่เริ่มทำปริญญาด้านการวิจัย
-แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถสูงในการทำวิจัย
-ได้รับการสนับสนุนจากทีมซุปเปอร์ไวสเซอร์ที่น่าเชื่อถือ และทำงานวิจัยในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์
-ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก(มหาวิทยาลัย)เกี่ยวกับค่าครองชีพหรือเงินเดือน
           ผู้สนใจสมัครขอทุน International Research Tuition Scholarshipสามารถดำเนินการได้ในทุกช่วงเวลาของปี
Online application
 Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 1,056 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES