ลบ แก้ไข

ทุนต่อโทมหาวิทยาลัยดังในอินเดีย

 
ทุนต่อโทมหาวิทยาลัยดังใน
Nalanda Universityเชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุนเรียนปริญญาโท หรือ Nalanda Master Fellowshipประจำปีการศึกษา 2017/2018 ทุนเปิดกว้างในหลายสาขา History, Ecology, Environment, Philosophy and  Comparative Religions มูลค่าเป็นค่าเรียน 100 เปอร์เซ็นต์
          วัตถุประสงค์ในการให้ทุน Nalanda University Master Fellowship for Foreign Students in India, 2017 เพื่อโปรโมทการศึกษาในประเทศอินเดีย รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษาแก่ผู้เรียนจากนานาชาติ โดยNalandaเป็นชื่อที่เป็นสถานที่สำคัญของโลก และของประเทศอินเดีย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนาลันทาก็ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศของความเป็นนานาชาติพอสมควร สามารถดึงดูดผู้เรียนและนักวิชาการจากทั่วทวีปเอเชีย รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
         Nalanda Master Fellowshipเป็นทุนเรียนปริญญาโท ในสาขา History, Ecology, Environment, Philosophy and  Comparative Religionsซึ่งครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน นอกจากนี้ยังช่วยเหลือเรื่องที่พักนักศึกษา อาหาร แต่ไม่รวมค่า Admission Fees
        ผู้สมัครขอทุนจะได้รับการพิจารณา และประเมินโดยคณะกรรมการรับเข้านักศึกษา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลงานการศึกษาที่ผ่านมาและโปรไฟล์ของผู้สมัครเป็นสำคัญ โดยผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในอินเดีย ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(TOEFL, IELTS, TOEIC, PTE, STEP)
      เดทไลน์ในการสมัคร 10 กรกฎาคม 2017
Online application
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 739 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES