ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยที่เยอรมนีรับจำนวนมาก

 
ทุนวิจัยที่เยอรมนีรับจำน
Humboldt Research Fellowshipsเปิดโอกาสให้นักวิจัยระดับPhD.จำนวน 500 คนที่มีประสบการณ์และผลงานโดดเด่น สมัครชิงทุนไปทำวิจัยระยะ 6-18 เดือน ที่ประเทศเยอรมนี โดยมีเงินเดือนให้เดือนละประมาณ 1.2 แสนบาท(3,150 EUR)