ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยที่เยอรมนีรับจำนวนมาก

 
ทุนวิจัยที่เยอรมนีรับจำน
Humboldt Research Fellowshipsเปิดโอกาสให้นักวิจัยระดับPhD.จำนวน 500 คนที่มีประสบการณ์และผลงานโดดเด่น สมัครชิงทุนไปทำวิจัยระยะ 6-18 เดือน ที่ประเทศเยอรมนี โดยมีเงินเดือนให้เดือนละประมาณ 1.2 แสนบาท(3,150 EUR)
          The Alexander von Humboldt Foundation (German: Alexander von Humboldt-Stiftung) เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐเยอรมนี สนับสนุนด้านเงินทุนโดยสำนักงานต่างประเทศของรัฐบาลกลาง,กระทรวงศึกษาและการวิจัย,กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมไปถึงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ระหว่างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและที่มาจากต่างประเทศ
          นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการจากทุกสัญชาติทั่วโลกได้ข่าวดี เมื่อมีการประกาศข่าวการให้ทุน Humboldt Research Fellowships จำนวนมากถึง 500 ทุน แก่นักวิจัยที่มีประสบการณ์ เพื่อไปทำ long-term research (6-18 months)ไม่จำกัดสาขาในประเทศเยอรมนี โดยผู้สมัครต้องเลือกหัวข้อวิจัยและสถาบันวิชาการด้วยตัวเอง โดยทุนนี้ค่อนข้างยืดหยุ่น สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำงานวิจัยในเยอรมนีได้ถึง 3 ช่วง ภายในระยะเวลา 3 ปี
          Humboldt Research Fellowships for International Applicants in Germany,2017 เป็นทุนที่นักวิชาการทางด้านhumanities or social sciences and physiciansต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันเป็นอย่างดีหากต้องการให้งานวิจัยประสบความสำเร็จ หรือไม่ก็ต้องมีภาษาอังกฤษที่ดีเช่นเดียวกัน ส่วนนักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเช่นกัน
         ผู้สมัครต้องเป็นผู้จบระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า(จบมาไม่เกิน 12ปี) โดยสรุปคุณวุฒิของผู้สมัครคือ
-Doctorate or comparable academic degree (Ph.D., C.Sc. or equivalent), completed less than twelve years prior to the date of application. If it is not possible or customary to take a doctorate in the candidate’s subject or country, an application may be submitted up to 16 years after completing a Master’s or Diploma degree, provided that the publication record is commensurate with the candidate’s career stage.
-The candidate’s own research profile documented by a comprehensive list of academic publications reviewed according to international standards and printed in journals and/or by publishing houses.
-Confirmation that research facilities are available and mentoring agreement and a detailed expert’s statement by an academic host at a research institution in Germany.
-Three expert reviews from important collaborative partners and/or academics from the candidate’s own institute and, if possible, from abroad.
-Necessary language skills: humanities or social sciences and medicine: good knowledge of German if it is necessary to carry out the research successfully; otherwise a good knowledge of English; natural sciences and engineering: good knowledge of German or English. Potential applicants who have been in Germany for more than six months at the time of application are not eligible to apply.
         ในเรื่องเดทไลน์ของการสมัคร ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครในเวลาใดก็ได้ แต่ต้องอย่างน้อย 4-7 เดือนก่อนวันพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะทำหน้าที่ปีละ 3 เวลา ได้แก่ในเดือน มีนาคม กรกฎาคม และ พฤศจิกายน
         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 21,293 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES