ลบ แก้ไข

ทุนเรียนฟรีวิศวะเคมีที่เทียนจิน

 
ทุนเรียนฟรีวิศวะเคมีที่เ
Tianjin Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกำลังเปิดให้ทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2018-2020 แก่นักศึกษาต่างชาติ ในสาขา Chemical Engineeringโดยทุนครอบคลุมค่าเรียน 100% บวกค่าครองชีพ
            เทียนจิน หรือ เทียนสิน คือหนึ่งใน 4 เทศบาลนครของจีน เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในจีนแผ่นดินใหญ่ จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศจีนส่วนมหาวิทยาลัยเทียนจิน หรือ Tianjin University(TJU)ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ.1895 บนเนื้อที่ 137 เฮกเตอร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรก ๆ ในประวัติศาสตร์การศึกษาจีนยุคใหม่ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลัก ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน
            นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย โดยในระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีนักศึกษาประมาณ 19,000 คน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อีกกว่า 2,200 คน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเมื่อปี 1954 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนต่างชาติเข้าทำการศึกษามากกว่า 4,000 คน ในสาขาวิชาต่าง ๆ จาก กว่า 70 ประเทศทั่วโลก ได้รับการยอมรับและพัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากองค์กรและจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก
          ล่าสุดมหาวิทยาลัย ประกาศให้ทุน TJU International Students Scholarship for Master Program in China, 2017 เป็นทุนระดับปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่ Tianjin University school of International Education 
 ในสาขา Chemical Engineering โดยมีทุนเต็มจำนวนให้ มูลค่าปีละ 58,000 หยวน ครอบคลุมค่าเรียน และค่าครองชีพ นอกจากนี้ ยังมีทุนที่เป็น Partial scholarshipมูลค่าปีละ 46,000หยวน ซึ่งครอบคลุม ค่าเรียนทั้งหมดเช่นกัน แต่ในส่วนค่าครองชีพให้บางส่วน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติจีน และมีสุขภาพสมบูรณ์ขณะทำการสมัคร
-มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และอายุต่ำกว่า 40 ปี
-ผู้ต้องการศึกษาในหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนรับรองคือ TOEFL (Score 80 or above), or IELTS (Score 6.0 or above) or pass the English Language Test held by TJU.
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 15 พฤษภาคม 2017 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง..,
Scholarship Link
 
 

somkiat tiantong ชม 16,077 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES