ลบ แก้ไข

ทุนทุกระดับที่ม.เกษตรยูนนาน

 
ทุนทุกระดับที่ม.เกษตรยูน
รัฐบาลปกครองมณฑลยูนนานเปิดรับสมัครเรียนต่อที่ Yunnan Agricultural University ประจำปีการศึกษา 2017-2018 โดยมีทุนให้ทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุน Non-degree (Chinese Language Learning Students, Visiting Students and Scholars) 
         Yunnan Agricultural University International College ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการศึกษาระดับนานาชาติ ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการสอนและการวิจัยมหาวิทยาลัย โดยChina – ASEAN Education and Training Center and Yunnan Agricultural University International Collegeร่วมมือทำงานเป็นทีมเดียวกันในรูปแบบการจัดการ 2 สถาบันควบคู่กันไป
          Yunnan Provincial Government Scholarships at Yunnan Agricultural University in China, 2017-2018 เป็นทุนที่ให้ในการศึกษาทั้งระดับปริญญา(Bachelor’s Program, Master’s Program and Doctoral Program)  รวมทั้งไม่มีปริญญาหรือ Non-degree ได้แก่โปรแกรมเกี่ยวกับ Chinese Language Learning Students, Visiting Students and Scholars ทุนที่ให้ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ และประกันสุขภาพ
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติจีน มีสุขภาพดี
-ระดับปริญญาตรี ต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม อายุไม่เกิน 25 ปี
-ระดับปริญญาโท(โปรแกรม 2-3ปี) ต้องจบปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม อายุไม่เกิน 35 ปี,ระดับปริญญาเอก(โปรแกรม 3 ปี) ต้องจบปริญญาโทด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม อายุไม่เกิน 40 ปี
-Chinese Language Learning Students (1-2 years) มีหรือไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน จบมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-Visiting Students(1-2 years) เป็นผู้เรียนมหาวิทยาลัยมาแล้ว 2 ปี หรือจบปริญญาตรี อายุไม่เกิน 45 ปี
-Visiting Scholars (1-2 years) เป็นผู้ได้รับการแนะนำจากรองศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน และมีหัวข้อในการศึกษาดูงานที่แน่นอนภายใต้การแนะนำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท อายุต่ำกว่า 50 ปี
-ผู้สมัครทุกคน(ยกเว้นสมัครเรียนภาษาจีน ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง และมี   should have certain basis HSK certificate
        ผู้สนใจสมัครขอทุน ภายใน 30 เมษายน 2017 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
Scholarship Link
 
 
 

somkiat tiantong ชม 26,765 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES