ลบ แก้ไข

AIT เปิดรับนักศึกษาใหม่ มีทุนให้ระดับปริญญาโทและเอก

 

AIT เปิดรับนักศึกษาใหม่ มีทุนให้ระดับปริญญาโทและเอก

 AIT เปิดรับนักศึกษาใหม่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 สำนักวิชา ได้แก่สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนาและสำนักวิชาวิทยาการการจัดการ ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมับติครบถ้วนและประสงค์จะรับทุนการศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้
สำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 สถาบันฯกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่ออยู่ในขณะนี้ โดยจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
ผู้ที่ประสงค์บทุนทุนการศึกษาแบบเต็มและทุนการศึกษาแบบบางส่วนแต่เนื่องจากขั้นตอนการให้ทุนการศึกษาบางทุนจะเริ่มทำการพิจารณาตั้งแต่เดือนมีนาคมศกนี้ ทางสถาบันฯจึงแนะนำให้ผู้สมัครดำเนินการสมัครและขอรับทุนการศึกษาโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมีนาคมเพื่อจะได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาและทุนการศึกษา โปรดติดต่อ สำนักงานรับสมัครนักศึกษาและทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวงปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2524-5031-33 E-mail: admissions@ait.ac.th หรือ admissions@ait.asia
ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านออนไลน์ได้ที่ www.ait.asia และ www.ait.asia/admissions
ที่มา-การศึกษาวันนี้
 

รัชภรณ์ วรประชา ชม 189 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES