ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น2014 ADB-Japanระดับบัณฑิตศึกษา

 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น2014 ADB
รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้ทุนในชื่อ2014 ADB-Japan Scholarship Programmeสำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขา Economics, Management, Science and Technology และสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง โดยเป็นทุน 1 ปีและสามารถขยายสู่ 2 ปีได้ ครอบคลุมค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพ และอื่น ๆ
Government of Japan is offering ADB-Japan Scholarship Programme for students  of Asian Development Bank’s developing member countries. The scholarship is to undertake postgraduate studies in economics, management, science and technology, and other development-related fields at participating academic institutions in the Asian and Pacific Region. The scholarship is for one year with an extension to the second year of study. Students must have a bachelors degree and are expected to contribute to the economic and social development of their home countries. The ADB-JSP covers tuition fees, airfare, Basic cost of living, health and medical insurance and also research grant. Applications should be electronically or by post.
Study Subject(s): Programs covered by the ADB-JSP are postgraduate studies in economics, management,health,education, agriculture, environment, natural resource management, science and technology and also other development-related fields. Only programs at the 27 participating academic institutions in the Asian and Pacific Regions are eligible for ADB-JSP funding.
Course Level: This scholarship is for pursuing master’s degree level.
Scholarship Provider: Government of Japan
Scholarship can be taken at: Participating academic institutions in the Asian and Pacific Region.
Eligibility: -A national of an ADB borrowing member (applicants from countries that are no longer borrowing from ADB are not eligible for the ADB-JSP Scholarship).
-Gained admission to an approved MA/PhD course at an academic institution .
-A bachelor’s degree or its equivalent with superior academic record.
-At least two (2) years of full-time professional working experience (acquired after a university degree) at the time of application. Proficiency in oral and written English communication skills to be able to pursue studies.
-Not more than 35 years old at the time of application. In exceptional cases, for programs which are appropriate for senior officials and managers, the age limit is 45 years old.
-In good health.
-Should agree to return to his/her home country after completion of studies under the Program.
-Executive Directors, Alternate Directors, management and staff of ADB, consultants, and relatives of the aforementioned are  not eligible for the Scholarship.
-Staff of academic institutions are not eligible for the Scholarship.
-Applicants living or working in a country other than his/her home country are not eligible for scholarships.
-ADB-JSP does not support applicants who are already enrolled in graduate degree programs.
-ADB-JSP does not sponsor undergraduate studies, distance learning programs, short-term training, conferences, seminars, thesis writing, and research projects.
Scholarship Open for Students of Following Countries: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, People’s Republic of Cook Islands, Fiji, Georgia, India, Indonesia ,Kazakhstan, Kiribati, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Micronesia, Federated States of Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islandds, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste (Special Office), Tonga, Turkmenistan, Tuvalu,Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.
Scholarship Description: It aims to provide an opportunity for well-qualified citizens of the ADB’s developing member countries to undertake postgraduate studies in economics, management, science and technology, and other development-related fields at participating academic institutions in the Asian and Pacific Region. Upon completion of their study programs, scholars are expected to contribute to the economic and social development of their home countries.
Participating Host Institutions: The following institutions participate in the Program:
1. Crawford School of Economics and Government (National Centre for Development Studies)
Australian National University Canberra, Australia
2. University of Melbourne Melbourne, Australia
3. University of Hong Kong Hong Kong, China
4. Indian Institute of Technology Delhi New Delhi, India
5. Hitotsubashi University
School of International and Public Policy Tokyo, Japan
6. International University of Japan Niigata, Japan
7. Keio University
International Graduate Programs on Advanced Science and Technology
Graduate School of Economics
Graduate School of System Design and Management Yokohama, Japan
8. Kobe University
Graduate School of International Cooperation Studies Kobe, Japan
9. Kyushu University
Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences Graduate School of Law Fukuoka, Japan
10. Nagoya University
Graduate School of International Development Nagoya, Japan
11. National Graduate Institute for Policy Studies
(formerly Graduate School of Policy Science, Saitama University) Tokyo, Japan
12. Ritsumeikan Asia Pacific University
Graduate School of Asia Pacific Studies Oita, Japan
13. Ritsumeikan University
Graduate School of Economics Kyoto, Japan
14. Saitama University
Department of Civil & Environmental Engineering Saitama, Japan
15. Tokyo Institute of Technology Tokyo, Japan
16. The University of Tokyo
Department of Civil Engineering
Department of Urban Engineering
Graduate School of Public Policy
Institute of Environmental Studies
School of International Health Tokyo, Japan
17. Tsukuba University
Graduate School of Humanities and Social Sciences Ibaraki, Japan
18. University of Auckland Auckland, New Zealand
19. Lahore University of Management Sciences Lahore, Pakistan
20. Asian Institute of Management Manila, Philippines
21. International Rice Research Institute
University of the Philippines, Los Banos Laguna, Philippines
22. Nanyang Technological University Nanyang Business School Singapore
23. National University of Singapore Singapore
24. Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand
25. Thammasat University Bangkok, Thailand
26. East-West Center, University of Hawaii Hawaii, USA
Number of awards offered: Not Known
Duration of award(s): The scholarship is for one year with an extension to the second year of study, as appropriate, which shall be conditional on the scholar maintaining a satisfactory level of performance as determined by the institute. The maximum duration of scholarship award is two years for masters and doctorate programs.
What does it cover? The ADB-JSP provides
-full tuition fees
-a monthly subsistence and housing allowance
-an allowance for books and instructional materials
- medical insurance
-travel expenses
For scholars engaged in research, a special grant may be available for thesis preparation.
In special circumstances computer literacy, preparatory language and other similar courses may be covered under the scholarship.
Selection Criteria:
-Qualifications of the candidate.
-Priority to the ranking, or order of merit, proposed by the DIs.
-Applicants with less than two years of work experience will not be selected.
-Preference to women candidates.
-Preference to applicants with lesser financial capacity
-The Program will, in principle, not support applicants who have previously studied abroad.
-The Program will, in principle, not support applicants who are pursuing a second MA or a second PhD degree.
-Candidates who are applying at a DI in their own country may not be selected.
-Diversification of nationality in the overall Program as well as at each DI level will be considered.
-The Program encourages studies in line with core areas of ADB’s Strategy 2020, which address poverty reduction through -infrastructure, environment, regional cooperation and integration, finance sector development, and education.
Notification: A selection process will take place after the application closing date and all applicants who have submitted complete applications will be notified of the outcome by the end of November 2013.
How to Apply: Applicants should request information and application forms from the chosen Academic Institution(s).The completed Institution application form and required documentation, including the ADB-JSP Information Sheet form, should be submitted to the academic institution.
Scholarship Application Deadline: Send applications for scholarships at least six months prior to the planned time that you wish to commence studies. Please refer to the normal month of intake and deadline of application in the participating academic institutions.
Further Official Scholarship Information and Application
http://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main
 
 TOP RELATED


NEW STORIES