TOP RELATED

รูป 3
ฟุลไบรท์ ให้ทุนครูมัธยมไปดูงานการบริหารสถานศึกษาที่สหรัฐ มูลนิธิการศึกษาไทย อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน 2014 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการนี้มอบให้จำนวน 4 ทุน...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 10
หลักสูตร2ภาษาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนฯการผลิต มจพ.เปิดรับพร้อมแจกทุนเรียนฟรี ผศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 6
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน มอบทุนรุ่น9 ให้ประเทศไทย 80 ทุน นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดเผยว่าการประชุมร่วมคณะทำงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 7
AIT เปิดรับนักศึกษาใหม่ มีทุนให้ระดับปริญญาโทและเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 สำนักวิชา...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 9
แนะนร.เรียนอย่างน้อย 2ภาษาเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภานักเรียน ประจำปี 2555ระดับประเทศ ในหัวข้อเรื่อง...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 1/2556 จำนวน 80 ทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครด่วน!! ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทของทุนการศึกษา จำนวน 80 ทุน...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 11
ธนาคารกรุงไทย มอบ 20 ทุนเรียนป.โท ในประเทศ-ต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงไทยมุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยในสังคม โดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติบโต...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 13
27th TIECA Study Abroad Expo at Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand. on February 23-24,2013 Since 11.00 am. - 18.00 pm. วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี เวลา 11.00-18.00 น....
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 4
ทุนญี่ปุ่นศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยเปิดรับ28ก.พ.-1มี.ค.นี้เท่านั้น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(ญี่ปุ่นศึกษา) สำหรับนักศึกษาไทยประจำปี 2013 โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น มอบทุนระยะเวลา1...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 8
มูลนิธิเอสซีจีแจกทุนเด็กช่างสร้างชาติ จำนวน 500 ทุนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมได้...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 12
ธ.กสิกรไทย แจกทุนไปเรียนปริญญาโท ต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ประกาศมอบทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน มีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 1. จำนวนทุน...
by รัชภรณ์ วรประชา
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS