ลบ แก้ไข

มหกรรมการศึกษานานาชาติครั้งที่ 27

 
27th TIECA Study Abroad Expo at Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand. on February 23-24,2013 Since 11.00 am. - 18.00 pm.UploadImage
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี เวลา 11.00-18.00 น.
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วที่ http://www.tieca.com/ 

 

รัชภรณ์ วรประชา ชม 112 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES