รวบรวมทุนการศึกษา ทุนต่างประเทศ
เนื้อหา 11 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 883 ครั้ง, ผู้ติดตาม 0 คน

27th TIECA Study Abroad Expo at Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand. on February 23-24,2013 Since 11.00 am. - 18.00 pm. วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี เวลา 11.00-18.00 น. สามารถลง...
ธ.กสิกรไทย แจกทุนไปเรียนปริญญาโท ต่างประเทศ   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ประกาศมอบทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน มีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ด...
ธนาคารกรุงไทย มอบ 20 ทุนเรียนป.โท ในประเทศ-ต่างประเทศ   บมจ. ธนาคารกรุงไทยมุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยในสังคม โดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื...
หลักสูตร2ภาษาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนฯการผลิต มจพ.เปิดรับพร้อมแจกทุนเรียนฟรี   ผศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้...
แนะนร.เรียนอย่างน้อย 2ภาษาเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภานักเรียน ประจำปี 2555ระดับประเทศ ในหัวข้อเรื่อง "...
  มูลนิธิเอสซีจีแจก‘ทุนเด็กช่างสร้างชาติ’ จำนวน 500 ทุนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตส...
AIT เปิดรับนักศึกษาใหม่ มีทุนให้ระดับปริญญาโทและเอก   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 สำนักวิชา ได...
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน มอบทุนรุ่น9 ให้ประเทศไทย 80 ทุน   นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดเผยว่าการประชุมร่วมคณะทำงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ก...
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 1/2556 จำนวน 80 ทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครด่วน!! ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทของทุนการศึกษา จ...
ทุนญี่ปุ่นศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยเปิดรับ28ก.พ.-1มี.ค.นี้เท่านั้น   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(ญี่ปุ่นศึกษา) สำหรับนักศึกษาไทยประจำปี 2013 โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น ...
ฟุลไบรท์ ให้ทุนครูมัธยมไปดูงานการบริหารสถานศึกษาที่สหรัฐ     มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน 2014 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีก...