ลบ แก้ไข

ทุนสหภาพยุโรปวิจัยระดับPhD 3 ปี ที่ฮ่องกง

 
ทุนสหภาพยุโรปวิจัยระดับP
European Union Academic Programme Hong Kong (EUAP) เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ เป็นทุนวิจัยปริญญาเอก ในด้าน European Union Studies/EU Relations with China/East Asiaผู้ได้รับทุนจะได้เงินเป็นรายเดือนซึ่งเพียงพอสำหรับค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ เป็นเวลา 3 ปี เดทไลน์สมัคร 30 พ.ค. 2013
European Union Academic Programme Hong Kong (EUAP) offers two PhD scholarships for international students in the fields of European Union Studies/EU Relations with China/East Asia. The EUAP is a consortium of four universities in Hong Kong, co-financed by the European Commission. Successful candidates will be awarded the scholarship in the form of a monthly studentship sufficient to cover tuition fee, accommodation and sundries for a maximum period of three years (approx. 14,100 HK$ p.m. for the 2013-14 academic year).
Study Subject(s): Scholarships are provided in the field of trade and economic relations, Comparative Law, Civil society relations, Security and/or foreign policy offered by the university.
Course Level: This scholarship is available for pursuing PhD degree level at one of the EUAP member universities in Hong Kong..
Scholarship Provider: European Union Academic Programme Hong Kong (EUAP).
Scholarship can be taken at: Hong Kong
Eligibility : The EUAP welcomes cutting-edge inter-disciplinary research proposals from prospective candidates. The Scholarship Scheme is an excellent opportunity for outstanding Master degree students from diverse disciplinary backgrounds to conduct doctoral research at one of the EUAP member universities in Hong Kong.
Scholarship Open for International Students: International students can apply for this scholarship.
Scholarship Description: The European Union Academic Programme Hong Kong (EUAP) is inviting applications for two PhD Scholarships in the fields of European Union Studies / EU Relations with China / East Asia. The EUAP is a consortium of four universities in Hong Kong, co-financed by the European Commission. It is dedicated to strengthening research expertise on the European Union and its engagement with and in East Asia
Number of award(s): Two scholarships are offered.
Duration of award(s): Scholarship is offered for a maximum period of three years.
What does it cover? Successful candidates will be awarded the scholarship in the form of a monthly studentship sufficient to cover tuition fee, accommodation and sundries for a maximum period of three years (approx. 14,100 HK$ p.m. for the 2013-14 academic year)
 Selection criteria: Candidates who fulfil the eligibility criteria will be shortlisted by a selection committee and interviewed via Skype.
-The selected candidates will be nominated for admission to read for a PhD at their selected EUAP partner university. They will then have to submit a formal online application. The respective university (Graduate School) reserves the right to make the final decision on admission.
 Notification: Successful candidates will receive written confirmation of their scholarship and a written admission offer that is conditional on the candidate’s attainment of the predicted academic qualifications.
 How to Apply: The mode of applying is by post. Applicants need to submit the following documents:
- Detailed CV;
- Academic transcripts and TOEFL/IELTS scores;
- Personal statement (1,000 words) indicating the candidate’s motivation for conducting doctoral research in the proposed area of research;
-Detailed research proposal (3,000 words) indicating the proposed research question to be pursued, its relevance and contribution to the research literature, as well as the methodology and research materials (sources) to be used.
- Applications need to identify a EUAP member university and a supervisor for their research. Prior to the formal application candidates should therefore make contact with prospective doctoral research supervisors at one of the following EUAP partner universities:
- Hong Kong Baptist University: Prof Jean-Pierre Cabestan (cabestan@hkbu.edu.hk),
- University of Hong Kong: Dr Ro
Scholarship Application Deadline: The application deadline is May 30, 2013.
Further Official Scholarship Information and Application
http://europe.hkbu.edu.hk/euap/Scholarship/PHD%20Scholarship%20Announcement%202013.pdf
 
 TOP RELATED


NEW STORIES