ลบ แก้ไข

250ทุนที่U of Melbourne

 
250ทุนที่U of Melbourne
University of Melbourne ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนทุกระดับปริญญา(ป.ตรี-โท-เอก) ไม่จำกัดสาขา ประจำปี 2022-2023 แก่ผู้สมัครจากนานาชาติทั่วโลก จำนวน 250 ทุน มีมูลค่าระหว่าง $200 – $10,000โดยเปิดรับใบสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2022
            มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในรัฐวิกตอเรีย และเปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูงด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ 13,000 คนจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครที่มีสัญชาติต่าง ๆ จากทั่วโลก
-สมัครเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-ต้องลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
-แสดงหลักฐานความต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษา
          ผู้สนใจขอทุน ต้องเริ่มจากการเข้าไปลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในcourse at the University of Melbourne รวมทั้งส่ง Student Financial Assessment form ภายในเวลาที่กำหนด ส่วนหลักฐานประกอบการสมัครเรียน ได้แก่ copies of academic transcripts, degree certificates, and curriculum vitae (CV) ส่วนคุณสมบัติความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ English language requirements 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES