ลบ แก้ไข

ทุนป.โท6,000ยูโรที่UTS

 
ทุนป.โท6,000ยูโรที่UTS
ICD University of Twente International Scholarships in the Netherlandsกำลังเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษายุโรปและอยู่นอกยุโรป เป็นทุน Masters degree in Electrical engineeringมูลค่า 6 พันยูโรในระยะเวลา 1 ปี เปิดรับสมัครถึง 1 พฤษภาคม 2022
          University of Twente (Dutch: Universiteit Twente) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตั้งอยู่ที่ Enschede, Netherlands ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1961 เน้นการวิจัย และเปิดสอนปริญญาในหลักสูตรทางด้าน social and behavioral sciences and in engineering มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับเพื่อนมหาวิทยาลัย คือ Delft University of Technology และ Eindhoven University of Technology จนได้รับฉายารวมว่า 3TU นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นส่วนกับ European Consortium of Innovative Universities (ECIU)    
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาทั้งจากชาติEU/EEA รวมถึง non-EU/EEA
-ผู้ได้ทุนต้องทำเกรดได้ในระดับ 8 จาก 10 ในช่วง third quartile ของปีการศึกษาแรก
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี(มีหลักฐานคะแนนสอบ)
           ผู้สนใจต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทpostgraduate degree coursework ที่ University Twente ให้เรียบร้อยก่อน โดยสามารถดูหลักเกณฑ์ในการรับสมัครได้ที่ entry requirements 
          สำหรับหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่ต้องแนบไฟล์มาพร้อมกับใบสมัคร ได้แก่..,
  • An official transcript of records or preliminary transcript of records in Dutch or English
  • A valid international passport
  • Curriculum vitae (CV)
  • Letter of motivation
  • Contact information of two references
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES