ลบ แก้ไข

ทุนChina-AUN 2022/2023

 
ทุนChina-AUN 2022/2023
สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2022-2023 ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship - AUN Program
          วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน
          ผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.campuschina.org/ พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการสมัครตัวจริงไปที่
          สํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
China-AUN Scholarship 2022 Application Guidelines 2-12-2564  

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ผู้ประสานงาน สำนักงานเลขานุการ AUN : นางสาวนภารัตน์ พิรวัฒนกุล
โทรศัพท์ : 02 215 3640
E-Mail: aun.naparat@gmail.com

 
 ทุนChina-AUN 2022/2023
 TOP RELATED


NEW STORIES