ลบ แก้ไข

ทุนโทแต็มค่าเรียนที่ฟินแลนด์

 

ทุนโทแต็มค่าเรียนที่ฟินแ
Full Tuition Fee Grant for International Students at University of Helsinki เป็นทุนสำหรับผู้สมัคร Non-EU/EEA Studentsประจำปี 2021-22 เพื่อเดินทางมาเรียนปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน 18,000 EUROผู้สนใจสมัครภายใน 4 พฤศจิกายน 2021
          มหาวิทยาลัยตั้งในHelsinki, Finland ตั้งแต่ปีค.ศ.1829 แต่ถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่มาตั้งแต่ยุคจักรวรรดิสวีดิช โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของ QS Global World Rankings 2021ที่นี่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความรู้และประโยชน์จากการวิจัยคุณภาพสูงเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคมโลก
       Full Tuition Fee Grant for International Students at University of Helsinki เป็นทุนที่ครอบคลุมระยะเวลาศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท สูงสุด 2 ปี โดยผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุน จะได้ 18,000 EUROซึ่งเป็นค่าเรียนทั้งหมดของโปรแกรม
          คุณสมบัติของผู้สมัคร      
-เป็นผู้เรียนจากนอก EU / EEA
-สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
          ผู้สนใจต้องสมัครเข้าศึกษากับUniversity of Helsinkiโดยผ่านทางช่องทาง online application portal ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ต้องดำเนินการสมัครในการคว้าโอกาสในเรื่องทุนด้วยเช่นกัน ส่วนหลักฐานประกอบในการสมัคร มีดังนี้
 • Bachelor’s De­gree cer­ti­fic­ate
 • Tran­script of re­cords
 • High school records
 • Trans­la­tions of edu­ca­tional doc­u­ments
 • Top-up de­grees, trans­fer stud­ies, dir­ect ac­cess pro­grammes, etc
 • Other en­clos­ures
ข้อกำหนดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • IELTS Academic – Overall score 6.5, with a minimum score of 6.0 in the writing section.
 • TOEFL IBT – 92, a minimum score of 22 in the writing section.
 • TOEFL rPDT – a minimum score of 20 in the reading section, a minimum score of 20 in the listening section, a minimum score of 22 in the writing section.
 • PTE Academic – Overall score 62, with a minimum score of 54 in each communicative skills section
 • C1 Advanced (formerly CAE): Pass levels A, B, or C
 • C2 Proficiency (formerly CPE): Pass levels A, B, C, or level C1 certificate
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES