ทุนโทแต็มค่าเรียนที่ฟินแลนด์

ทุนโทแต็มค่าเรียนที่ฟินแ
Full Tuition Fee Grant for International Students at University of Helsinki เป็นทุนสำหรับผู้สมัคร Non-EU/EEA Studentsประจำปี 2021-22 เพื่อเดินทางมาเรียนปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน 18,000 EUROผู้สนใจสมัครภายใน 4 พฤศจิกายน 2021
          มหาวิทยาลัยตั้งในHelsinki, Finland ตั้งแต่ปีค.ศ.1829 แต่ถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่มาตั้งแต่ยุคจักรวรรดิสวีดิช โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของ QS Global World Rankings 2021ที่นี่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความรู้และประโยชน์จากการวิจัยคุณภาพสูงเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคมโลก
       Full Tuition Fee Grant for International Students at University of Helsinki เป็นทุนที่ครอบคลุมระยะเวลาศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท สูงสุด 2 ปี โดยผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุน จะได้ 18,000 EUROซึ่งเป็นค่าเรียนทั้งหมดของโปรแกรม
          คุณสมบัติของผู้สมัคร      
-เป็นผู้เรียนจากนอก EU / EEA
-สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
          ผู้สนใจต้องสมัครเข้าศึกษากับUniversity of Helsinkiโดยผ่านทางช่องทาง online application portal ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ต้องดำเนินการสมัครในการคว้าโอกาสในเรื่องทุนด้วยเช่นกัน ส่วนหลักฐานประกอบในการสมัคร มีดังนี้
ข้อกำหนดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 23 กันยายน 2564
พิมพ์หน้านี้