ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่HANในฮอลแลนด์

 
ทุนป.ตรีที่HANในฮอลแลนด์
HAN University of Applied Sciences1 ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดด้านapplied sciencesในประเทศฮอลแลนด์ แจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโรป ประจำปี 2021-2022เป็นทุนเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาต่าง ๆ มูลค่าระหว่าง € 2,500 – € 5,000 และ € 7,500 – € 12,500รับสมัครถึง 1 ตุลาคม 2021
         เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 20 ของประเทศสำหรับHAN University of Applied Sciencesซึ่งจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย นอกจากการให้ความรู้แก่ผู้เรียนแล้ว ยังดำเนินการทั้งด้านเน้นคุณภาพและสังคม เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติวิชาชีพและการเป็นพลเมืองแห่งอนาคต
       คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากEU/EEA
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่HAN
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาใน English-taught degree program at HAN.
         ผู้สนใจต้องสมัครเรียนผ่านช่องทาง online application portal of HAN University โดยแนบหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
  • A motivation letter
  • A short video of yourself describing why you want to join HAN
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Admission Requirements: Applicants must have complete 12 years of study and hold impressive grades to be admitted in HAN.
  • Language Requirement: The applicants are required to attain minimum scores in the following English language proficiency tests: 4
  • TOEFL IBT – 90
  • IELTS – 6.5
  • CAE or CPE
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES