ลบ แก้ไข

ทุนMBAผู้บริหารสตรีที่UK

 
ทุนMBAผู้บริหารสตรีที่UK
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุน InspiringWomen – Executive MBA Scholarshipsแก่ผู้สมัครสตรีจากต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจ ในภาคเรียนเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ทุนมูลค่า £25,000 
           Imperial College Business School สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.2004 โดย Queen Elizabeth II. ถือเป็นสถาบันด้านธุรกิจที่ได้ triple accredited business school หรือ  ได้รับการรับรองจาก3 สถาบันชั้นนำด้านธุรกิจคือAACSB, AMBA, และEQUISวิทยาลัยตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของสหราชอาณาจักร และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Imperial College London
          ทุน Inspiring Women – Executive MBA scholarshipsมีจำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ £25,000 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ใบสมัครเข้าศึกษาโปรแกรมนี้ต้องมีข้อมูลประสบการณ์การทำงานที่ลึกและกว้าง มีผลการศึกษาที่เยี่ยมยอดและเป็นผู้มีศักยภาพ มีความเป็นผู้นำสูง
-การตัดสินให้ทุนจะพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและอาชีพ
-แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างของผู้นำให้กับสตรีอื่น ๆ
-เปิดรับสมัครเฉพาะสตรีเท่านั้น
         ผู้สนใจต้องดำเนินการส่งapplicationแบบออนไลน์ ผู้มีคุณสมบัติและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาโปรแกรมนี้จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
         คุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ(ต้องมี 1 ข้อจาก 3)
-IELTS (academic): A minimum score of 7.0 with minimum scores of 6.5 in all elements
-TOEFL iBT: A minimum score of 100 overall with minimum scores of 22 in all elements
-จบปริญญาจากan English-speaking country
          เดทไลน์ในการสมัคร 1 ตุลาคม 2021
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES