ลบ แก้ไข

ทุนค่าเรียน20-50%ที่MMU

 
ทุนค่าเรียน20-50%ที่MMU
Multimedia University ประเทศมาเลเซียภูมิใจนำเสนอทุนEntrance international awards ไม่จำกัดสาขาสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน foundation programที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยสนับสนุนเป็นส่วนลดค่าเรียนไม่เกิน 50% เปิดรับสมัครถึง 24 กันยายน 2021
           Multimedia University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1996 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเต็มรูปแบบแห่งแรกในมาเลเซีย มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรเตรียมปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมกับทุกระดับการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับทุกสัญชาติทั่วโลก
-สมัครเรียนโปรแกรม Degree program ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
-ต้องเริ่มด้วยการสมัครเรียน foundation programหรือหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเรียนระดับปริญญา
        สำหรับการสมัครผู้สมัครทุกคนจะต้องเริ่มจากสมัครเข้าศึกษา admission ในมหาวิทยาลัยก่อน หลังจากดำเนินการแล้วจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติส่วนหลักฐานในการสมัครเรียนที่จะต้องส่งประกอบกับใบสมัคร ได้แก่ Copy of identity card, copy of student ID, supporting documents on financial status, and testimonial and record of participation in extra-curriculum activitiesรวมถึงหลักฐานแสดงถึงความสามารถที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES