ลบ แก้ไข

ทุนโรงเรียนการโรงแรมที่สวิตฯ

 
ทุนโรงเรียนการโรงแรมที่ส
SSTH Scholarships for International Students in Switzerland เป็นทุนระดับปริญญาตรีเปิดรับนักเรียนจากนานาชาติเพื่อเรียนที่ École hôtelière de Lausanneโดยผู้สมัครต้องมีคะแนนIELTSมากกว่า6.5 ขึ้นไป โดยทุนจะช่วยทุกภาคเรียนไปจนจบหลักสูตร เปิดรับใบสมัครถึง 18 ตุลาคม 2021
           École hôtelière de Lausanne ซึ่งเป็นHospitality Management Schoolชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และติดอันดับ 1 ในบรรดาhospitality management universities ทั่วโลก โดยอ้างอิงจาก QS World University Rankings and CEO World Magazine 2021, 2020 และ 2021
        ทุนนี้จะคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาที่ Swiss School of Tourism and Hospitalityซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ École hôtelière de Lausanneโดยผู้ได้ทุนจะได้รับการช่วยเหลือ CHF 4’500โดยแบ่งเป็นปีการศึกษาละ CHF 1,500
       คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนปริญญาสายอาชีพที่ Swiss School of Tourism and Hospitality at EHL
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่ Swiss School of Tourism and Hospitality at EHL
          ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครเรียนที่ application platformและเมื่อได้รับการรับเข้าศึกษาแล้วก็จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ส่วนหลักฐานในการสมัคร ประกอบไปด้วย
 • Cover letter
 • Curriculum Vitae
 • Last available income tax certificates of sponsors and your own
 • Copy of all sponsors and students bank statements for the previous 3 months
 • Three last salary slips of sponsors and your own
 • All your current study transcripts or transcripts from your previous school
 • Two reference letters
 • Language Requirement: The applicants are required to attain minimum scores in the following English language proficiency tests:
 • IELTS – 7.0
 • TOEFL – 100
 • CAE – B
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES